Tập trung nghiên cứu lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao Ngành Đo đạc và Bản đồ

Thu Phương| 12/01/2023 20:42

(TN&MT) - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

deab1aee-a2eb-496c-ba61-787a00b48371.jpeg
Hội nghị tổng kết Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ngay từ đầu năm 2022 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã giao kế hoạch nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị triển khai. Trong đó, Viện thực hiện tốt công tác tổ chức giám sát tiến độ, chất lượng, khối lượng thực hiện đối với các nhiệm vụ chuyên môn được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện năm 2022, đúng quy định của Bộ về quản lý công trình, dự án. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện lập hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công theo quy định của cấp trên;

Phối hợp với Trung tâm kiểm định Chất lượng sản phẩm Đo đạc thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin thuộc tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm thuộc các nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 gồm 2 đề án, 4 dự án và 3 thiết kế kỹ thuật - dự toán.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết, ông Phạm Minh Hải - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cho biết: Năm vừa qua, Viện đã tập trung hoàn thành khối lượng các Dự án được giao như: Dự án của Chính phủ: “Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng Sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất”; và giao nộp kịp thời, đầy đủ cho Cục quản lý Tài nguyên nước – đơn vị chủ trì dự án...

8a44f998-2248-4dd1-a141-b2df859cc335.jpeg
Ông Phạm Minh Hải - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát biểu 

Về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, Viện đã hoàn thiện các thủ tục đăng ký lưu trữ, được Bộ ban hành Quyết định công nhận kết quả và thanh lý Hợp đồng cho 2 đề tài cấp bộ nghiệm thu năm 2021. 

Tổ chức tốt việc quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, Viện thực hiện đôn đốc, kiểm tra định kỳ tiến độ và chất lượng các sản phẩm của các nhiệm vụ thực hiện theo thuyết minh được phê duyệt và kinh phí cấp hàng năm; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ và Khoa học và Công nghệ theo Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 và pháp luật hiện hành. Kịp thời đề xuất và tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ: điều chỉnh thời gian, kinh phí và thành viên tham gia thực hiện.

Trong công tác xây dựng Quy Chuẩn Việt Nam, xây dựng, góp ý văn bản pháp luật, Viện thường xuyên cử các cán bộ có chuyên môn sâu tham gia vào các tổ biên tập, tổ soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được Bộ phân công. Cụ thể, năm 2022 Viện được giao kinh phí thực hiện xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn 143 triệu đồng. Theo đó, Viện đã chủ trì, phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: “Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất”. Dự thảo QCVN đã lấy ý kiến, hoàn thiện các thủ tục trình thẩm tra, thẩm định chuẩn bị cho trình ban hành...

ed49af55-a2de-4ddf-a9b1-592a3a11d738.jpeg
Ông Nguyễn Phi Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Viện được Bộ giao chủ trì thực hiện 3 Hội thảo khoa học đơn cử như Viện phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt nam tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ chào mừng 20 năm ngày thành lập Bộ; tháng 12/2022, Viện đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát triển công nghệ dữ liệu không gian 3D” nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới về địa không gian.

Đối với công tác đào tạo tiến sỹ thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện phê duyệt kế hoạch và Quyết định thành lập tổ chức rà soát, cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo. Kế hoạch rà soát thực hiện đúng tiến độ và chương trình đào tạo dự kiến ban hành trong tháng 12/2022. Đã ban hành Đề án tuyển sinh năm 2022 trình Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đã tổ chức xét tuyển 01 nghiên cứu sinh trong tháng 11/2022. Tổ chức phê duyệt kế hoạch học tập nghiên cứu cho từng nghiên cứu sinh năm 2022; giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch học tập, nghiên cứu; tổ chức 02 buổi họp NCS báo cáo kết quả học tập, 02 hội thảo luận án của nghiên cứu sinh.

Đối với công tác Thi đua khen thưởng, Năm 2022, Viện giữ vai trò là Khối phó Khối thi đua số V. Viện tích cực phối hợp cùng khối trưởng và các đơn vị trong khối tổ chức các cuộc họp của Cụm thi đua số V như họp tổng kết khối năm; hội nghị đăng ký giao ước thi đua đầu năm; Viện đã đăng ký giao ước thi đua hàng năm giữa các đơn vị trong Khối thi đua và tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động do Khối tổ chức. Tháng 6/2022, Viện đã tích cực phối hợp tổ chức, tham gia Hội thao Khối thi đua số V tổ chức chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã đạt được một số thành tích....

7e85c261-d82d-476b-996d-2981e25a1b46.jpeg
Thứ  trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã làm trong năm qua, thay mặt lãnh đạo Bộ Thứ trưởng biểu dương các kết quả trên của Viện.

Để hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm trong năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Viện tập trung, quan tâm hơn nữa đến các lĩnh mũi nhọn, các lĩnh vực được coi là thế mạnh của Ngành Đo đạc và Bản đồ, cùng với đó là các vấn đề, đề tài về công nghệ cao.

Thứ trường cũng đề nghị Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tăng cường phối hợp với hệ thống các Viện trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, các đơn Tổng cục, Cục, vụ thuộc Bộ để trong năm 2023 có thêm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án liên ngành...

7af71e6b-196f-44a6-98f6-67975fc51044.jpeg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao Cờ thi đua cho Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ngoài ra, Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo Viện quan tâm, có các chính sách ưu tiên, đãi ngộ với đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học để hạn chế tình trạng chảy máu chất xám; hỗ trợ kinh phí đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng đối với viên chức công tác tại Viện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ...

1df7610a-48ff-4e55-adc2-a6d686b7b2a2.jpeg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao Huân chương lao động hạng III cho các cá nhân trong Viện

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tập thể Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; 2 tập thể trực thuốc Viện là Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm trắc địa Công trình và Địa chính. Trao tặng Huân chương lao động hạng ba cho các cá nhân thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Viện trưởng và ông Bùi Nguyễn Hoàng, Chánh Văn Phòng; Bằng khen của Thủ tướng cho ông Lưu Hải Âu, Giám đốc Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung nghiên cứu lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao Ngành Đo đạc và Bản đồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO