--Quảng cáo---

Tập trung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Đà Nẵng hoàn thiện tiến độ kiểm kê đất đai

Đất đai - Xuân Lam - 11:56 08/09/2020

(TN&MT) - Theo báo cáo của Sở TN&MT TP. Đà Nẵng, hiện trạng sử dụng đất đến ngày 31/12/2019 như sau: Tổng diện tích đất tự nhiên trong địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng đến ngày 31/12/2019 là 128.473 ha (chưa tính phần diện tích đất tranh chấp 760,8 ha với tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp: 71.408 ha, chiếm 56%  tổng diện tích đất tự nhiên; Diện tích đất phi nông nghiệp: 55.656 ha, chiếm 43%  tổng diện tích đất tự nhiên; Diện tích đất chưa sử dụng: 1.408 ha, chiếm 1% tổng diện tích đất tự nhiên.

Với diện tích 71.408 ha phân bổ chủ yếu ở huyện Hoà Vang, quận Liên Chiểu, phường Hoà Hải, Hoà Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn, phường Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà; các phường, quận còn lại hầu như không có đất nông nghiệp thuần tuý mà chỉ có một số ít đất nông nghiệp nằm ngoài hạn mức công nhận đất ở, cơ cấu các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp cụ thể như sau:

Đất sản xuất nông nghiệp: 8.307 ha, chiếm tỷ lệ 6% so với tổng diện tích tự nhiên; Đất lâm nghiệp: 62.839 ha chiếm tỷ lệ 49% so với tổng diện tích tự nhiên, Hộ gia đình, cá nhân được giao đất lâm nghiệp quản lý sử dụng với diện tích 11.051 ha chủ yếu tập trung tại một số xã thuộc huyện Hoà Vang, còn lại chủ yếu do các Hạt kiểm lâm Liên Chiểu, Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý Bà Nà - Núi Chúa, UBND một số xã thuộc huyện Hòa Vang quản lý sử dụng; Đất nuôi trồng thuỷ sản: 211 ha; Đất nông nghiệp khác: 52 ha.

Đà Nẵng đang hoàn thiện tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Cũng theo Sở TN&MT TP. Đà Nẵng, trong bối cảnh chung của cả nước trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá, thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương đi đầu trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị mới cùng với sự tăng trưởng nhanh về kinh tế của thành phố trong những năm qua đặc biệt thu hút ngày càng nhiều các dự án đầu tư nước ngoài cũng như các nhà đầu tư trong nước đến với Đà Nẵng.

Do vậy, nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho các ngành công nghiệp, du lịch - dịch vụ cũng phát triển rất nhanh làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn toàn thành phố. Ngoài ra việc tăng, giảm diện tích trong kỳ kiểm kê 2019 không phải do chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất mà do sử dụng với bản đồ nền thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 (bản đồ đo đạc địa chính chính quy theo dự án đo đạc tổng thể thành phố) khác với bản đồ nền thực hiện việc kiểm kê đất đai năm 2014 (bản đồ đo đạc theo Nghị định 64/CP) tại huyện Hòa Vang, các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, do vậy có dịch chuyển vị trí các loại đất trên bản đồ kiểm kê đất đai năm 2014 và 2019 nên dẫn đến biến động các loại đất trên địa bàn thành phố.

So với kỳ kiểm kê năm 2014, biến động đất đai giảm 20 ha diện tích tự nhiên, việc giảm diện tích đất tự nhiên này nguyên nhân là do thực hiện Công văn số 211/ĐĐBĐVN-BGĐG của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, theo đó diện tích đất tranh chấp với tỉnh Thừa Thiên - Huế là 761 ha, tăng 15 ha so với kỳ kiểm kê 2014 (diện tích đất tranh chấp với tỉnh Thừa Thiên - Huế trong kỳ kiểm kê đất đai 2014 là 746 ha), dẫn đến diện tích tự nhiên phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu giảm 15 ha.

Đồng thời tại kỳ kiểm kê 2014, phần mềm  Famis tính diện tích và tổng hợp diện tích bị lỗi đối với những khoanh đất có hình thể lớn và phức tạp đặc biệt là các khoanh đất giao thông. Việc tính sai diện tích này dẫn đến tổng diện tích tự nhiên một số xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng giảm, việc giảm diện tích này đã được điều chỉnh tại kỳ thống kê đất đai 2015, ngoài ra, một số phường trên địa bàn thành phố có điều chỉnh đường ranh giới hành chính mới đã được địa phương hiệp thương thống nhất.

  • Tập trung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Cần dồn lực kiểm kê các loại đất
    Đất đai - Trần Hùng Phi - 10:42 08/09/2020
    (TN&MT) - Việc kiểm kê đất đai định kỳ năm 2019 được thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Đây là kỳ kiểm kê đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phục vụ việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và việc đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai hiện nay, làm cơ sở cho rà soát hoàn thiện Luật Đất đai và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2021 - 2025.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO