Tạo bứt phá trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đất đai

Trường Giang| 21/07/2020 09:36

(TN&MT) - Hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đất đai bảo đảm tiến độ đề ra; ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập ở địa phương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai... là những nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, trong 6 tháng đầu năm 2020, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo, điều hành của Bộ TN&MT, Tổng cục đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ đột xuất đã được các đơn vị chủ trì, phối hợp hoàn thành theo đúng chỉ đạo, đảm bảo chất lượng, trong đó: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được khẩn trương triển khai thực hiện; một số đề án, dự án lớn đã cơ bản hoàn thành để trình theo quy định.

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai là những nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020

Đặc biệt đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất đô thị cho các tỉnh, thành phố để đón làn sóng đầu tư sau dịch Covid-19; việc trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội gửi đến trước, trong và sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; công tác hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực...

Cũng theo bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, trong 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục nỗ lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch Bộ TN&MT giao. Hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ đề ra; ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, tổ chức thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể: Tổng cục đã tổ chức thực hiện theo kế hoạch các nội dung chuẩn bị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trình Ban Cán sự Đảng Bộ, Chính phủ vào tháng 10 và trình Bộ Chính trị vào tháng 12/2020.

Hoàn thành và trình Bộ trưởng ban hành 2 Thông tư phục vụ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế; nhân rộng việc thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường.

Duy trì, triển khai sử dụng hoàn toàn văn bản hồ sơ điện tử, chứng từ điện tử, chứng thực chữ ký số trong công tác hành chính của Tổng cục; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các hệ thống thông tin, các dịch vụ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục; hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ.

Về các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tổ chức triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh;

Tiếp tục tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo đề xuất của các địa phương có phát sinh nhu cầu cấp thiết sử dụng đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, sẽ tổ chức chỉ đạo các địa phương quyết liệt triển khai hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc giới, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận cho các Công ty nông, lâm nghiệp đối với phần đất giữ lại. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh. Tăng cường phối hợp tốt với Tổng cục Thuế để nhân rộng việc thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan TN&MT.

Ngoài ra, duy trì và tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm...

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ này, Tổng cục Quản lý đất đai đề ra giải pháp tổ chức thực hiện như: Xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công rõ đơn vị chịu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án trình Chính phủ và các văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai. Đối với nhiệm vụ được giao cho nhiều đơn vị thực hiện thì Thủ trưởng của đơn vị được giao chủ trì cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế phối hợp, báo cáo lãnh đạo Tổng cục xem xét, chỉ đạo. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch theo từng tháng.

Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, thường xuyên công tác quản lý Nhà nước về đất đai; tăng cường làm việc và chủ động phối hợp với các Sở TN&MT để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt, vướng mắc trong công tác quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký cấp Giấy chứng nhận; giao đất, cho thuê đất; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; bồi thường hỗ trợ, tái định cư; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong quản lý.

Tổng cục Quản lý đất đai kiến nghị Bộ TN&MT, trong 6 tháng cuối năm 2020, đề nghị lãnh đạo Bộ thường xuyên quan tâm xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; rà soát các dự án chậm triển khai, chỉ đạo tốt việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngoài ra, tập trung chỉ đạo để hoàn thành dứt điểm công tác đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới, cấp Giấy chứng nhận cho các nông, lâm trường và triển khai thực hiện tốt Đề án Tăng cường công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2016 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo bứt phá trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO