--Quảng cáo---

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu

Ngành TN&MT - 17:04 28/12/2017

(TN&MT) - Ngày 28/12, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Trong năm tới, Cục sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến BĐKH, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này và cải cách hành chính hướng tới địa phương, cơ sở.

Báo cáo công tác năm 2017, Phó Cục trưởng Cục BĐKH Nguyễn Khắc Hiếu cho biết: Cục đã hoàn thành tốt, đúng tiến độ tất cả các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm 2017 và hết sức chú trọng việc rà soát, xây dựng văn bản QPPL được giao. Trong đó có Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV, đo đạc và bản đồ (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017); phối hợp với Trung tâm Khí tượng thủy văn xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành 9 Thông tư về định mức kinh tế-kỹ thuật và quy định kỹ thuật chuyên ngành KTTV; Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định phương thức và lộ trình giảm phát thải khí nhà kính, dự kiến sẽ hoàn thành trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ đăng ký vào tháng 4/2018…

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tham dự và phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tham dự và phát biểu tại Hội nghị

Cục đã rà soát, hệ thống hóa 37 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong lĩnh vực KTTV và BĐKH; trả lời kịp thời, đầy đủ chất vấn của các Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV; tham gia góp ý kiến nhiều văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực KTTV và BĐKH; chủ động lồng ghép nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL, các chính sách về KTTV, BĐKH vào các nhiệm vụ khác có liên quan; chủ trì, phối hợp phổ biến, quán triệt nội dung của Luật khí tượng thủy văn và các văn bản quy định chi tiết... Phó Cục trưởng Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, năm 2017, Cục đã được Tổ công tác kiểm tra của Bộ đánh giá cao nhờ đảm bảo chất lượng và tiến độ xử lý các văn bản đến của Chính phủ giao, Bộ giao về phối hợp công tác với các Bộ ngành, địa phương.

Trong công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật KTTV và BĐKH, Cục đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá 29 dự án ứng phó với BĐKH chuyển tiếp tại 10 tỉnh; kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về KTTV tại các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh theo Kế hoạch kiểm tra trong năm 2017 được Bộ phê duyệt. Cục đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đề xuất các dự án liên quan phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước về BĐKH; hỗ trợ các Bộ, ngành địa phương thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Paris về BĐKH, từng bước ổn định tổ chức cán bộ theo chức năng mới, bám sát thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính... nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế về quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH.

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Văn Tuệ phát biểu tại hội nghị
Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Văn Tuệ phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2018, Cục Biến đổi khí hậu tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến BĐKH; nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho các Bộ, ngành, địa phương về BĐKH, tiếp tục hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris;  phối hợp chặt chẽ với các Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý về BĐKH.

Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động của Hệ thống quốc gia về kiểm kê KNK và thực hiện mục tiêu của Công ước khung của Liên Hợp quốc về BĐKH (UNFCCC) và Thỏa thuận Paris; Tham gia thực hiện những mục tiêu của Công ước Vienna về bảo vệ tầng Ô-dôn và Nghị định thư Montreal qua việc làm đầu mối liên hệ, chủ trì tổ chức và phối hợp thực hiện các hoạt động về bảo vệ tầng Ô-dôn; Tiếp tục nâng cao hiệu quả vai trò cơ quan đầu mối quốc tế, tích cực tham gia đàm phán, nắm vững xu hướng phát triển chính sách toàn cầu về BĐKH, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên tham gia UNFCCC...

Cục cũng định hướng tiếp tục triển khai các dự án hợp tác quốc tế trọng điểm về biến đổi khí hậu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn tài trợ và tăng cường sự phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận Paris BĐKH, các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về BĐKH; Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh mới được phê duyệt...

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban và đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã góp ý hoàn thiện Báo cáo và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm giải quyết những tồn tại, nâng cao chất lượng hoạt động của Cục trong năm 2018.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân biểu dương những kết quả của Cục Biến đổi khí hậu trong năm vừa qua, hiệu quả thấy rõ là chính quyền các cấp đã có sự chuyển biến về nhận thức về trách nhiệm quản lý các ván đề liên quan đến BĐKH, về tăng cường các hoạt động ứng phó BĐKH. đề nghị, trong năm 2018, ban lãnh đạo Cục và đội ngũ cán bộ, viên chức tập trung xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ Nghị định về lộ trình và phương thức Việt Nam giảm phát thải cũng như các văn bản chính sách pháp luật khác; hoàn thành cập nhật báo cáo NDC của Việt Nam; đồng thời, có những nghiên cứu cụ thể để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng Luật BĐKH.

Cục cần tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra giám sát các dự án biến đổi khí hậu, phối hợp tốt với các Bộ ngành địa phương triển khai quyết định 1670 của Thủ tướng về Chương trình mục tiêu BĐKH và tăng trưởng xanh; đẩy mạnh đàm phán hợp tác quốc tế, thực hiện các dự án bổ sung phù hợp với kế hoạch triển khai thỏa thuận Paris, quan tâm hỗ trợ Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý BĐKH. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo cục và cán bộ viên chức phối hợp với các đơn vị thuộc bộ, các bộ ngành các địa phương để hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch 2018 đúng tiến độ.

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị và chỉ đạo của Thứ trưởng, Cục trưởng Cục BĐKH Nguyễn Văn Tuệ khẳng định, Cục sẽ nỗ lực nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậu của Cục, của Bộ TN&MT trong giai đoạn tới. Chú trọng tăng cường công tác cơ cấu tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình giải quyết công việc theo đúng chủ trương của Bộ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO