Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin trong chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo Chinhphu.vn | 04/07/2020 18:48

Đây là phát biểu kết luận tại cuộc làm việc của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia với TP. Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng Hải Phòng về công tác CCHC, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Thúc đẩy CCHC tạo chuyển biến rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực

Phát biểu kết luận cuộc làm việc sau khi kiểm tra thực tế trên địa bàn ngày 4/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao những kết quả trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của Hải Phòng với nhiều chuyển biến rõ rệt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH của thành phố, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Điều này được thể hiện rõ nét qua những con số ấn tượng như: Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn 5 năm qua (2016-2020) tăng bình quân 14,9%/năm, gấp 1,42 lần mục tiêu đề ra và gấp 2,2 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, tổng vốn FDI đăng ký gia đoạn 2016-2020 ước đạt 9,66 tỷ USD, gấp 1,38 lần giai đoạn 2011-2015; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố và tiếp tục giữ vị trí TOP 5 đứng đầu trên bảng xếp hạng; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 thuộc nhóm tỉnh, thành phố có điểm số tốt với 68,73 điểm, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố, cao hơn 6 bậc so với năm 2018.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của UBND TP. Hải Phòng, của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội biên phòng Thành phố do đã tích cực triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung công tác CCHC.

Các cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nội dung nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh CCHC, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiều mô hình mới, cách làm đột phá, phát huy hiệu quả

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh một số nhiệm vụ lớn đối với TP. Hải Phòng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ ghi nhận Hải Phòng luôn là một trong số các địa phương đi đầu, có nhiều cơ chế, mô hình, sáng kiến, cách làm mới, sáng tạo, đột phát, phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC được gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng lĩnh vực, trong từng giai đoạn, thời gian cụ thể. Mỗi năm, Thành phố chọn các chủ đề năm nhằm xác định rõ những điểm nhấn trong CCHC để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn cũng diễn biến phức tạp, đòi hỏi chính quyền và các lực lượng chức năng phải luôn đề cao trách nhiệm, quyết liệt trong công tác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng đã phát hiện, kiểm tra, xử lý 3.813 vụ việc vi phạm, giảm 27,36% so với cùng kỳ 2019 với số tiền nộp ngân sách nhà nước 167,6 tỷ đồng tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhất là các văn bản liên quan đến cải cách thủ tục biên phòng tại các cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng nhằm thể chế hóa thực hiện CCHC, xây dựng Chính phủ điện tử.

Việc thực hiện Đề án“Nâng cao năng lực xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng đến năm 2020”, Đề án “Quy hoạch Đồn, Trạm Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo”, Đề án “Tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo” đã đem lại kết quả thiết thực, hiệu quả với việc giảm nhiều đầu mối ở Bộ Tư lệnh và đơn vị trực thuộc.

Bộ đội Biên phòng là đơn vị đầu tiên của Bộ Quốc phòng ứng dụng CNTT trong triển khai dịch vụ công trực tuyến để triển khai thực hiện 21 thủ tục Biên phòng điện tử mức độ 3, 4 trên Cổng Thông tin thủ tục Biên phòng điện tử của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và kết nối Cổng Thông tin một cửa quốc gia, góp phần cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng và đầy đủ, đã đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục, tiết kiệm chi phí, thời gian.

CCHC phải kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, sát đúng với tình hình thực tế

Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng và Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá công tác CCHC bảo đảm kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, sát đúng với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Việc thể chế hóa công tác CCHC về tổ chức, biên chế được triển khai tích cực, có nhiều đổi mới. Công tác bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ bảo đảm tinh, gọn, chất lượng, theo yêu cầu nhiệm vụ.

Cải cách TTHC trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng được đổi mới theo hướng hiện đại, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các TTHC, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước và của địa phương, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, nâng cao năng lực công tác của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng kiểm soát cửa khẩu Bộ đội Biên phòng tiến thẳng lên hiện đại, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cơ quan nói trên tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ công tác CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện CCHC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.

“Tiềm năng và nội lực của Hải Phòng còn rất lớn. Những kết quả trên đây bước đầu là rất đáng tự hào tuy nhiên phần nào vẫn chưa tương xứng với vị thế và lợi thế của Thành phố. Trong thời gian tới, Thành phố phải tiếp tục là địa phương đi đầu trong triển khai, thực hiện công tác CCHC; không chỉ thực hiện tốt CCHC tại địa phương mình mà còn phải tiếp tục đóng góp những cơ chế mô hình, sáng kiến, cách làm mới, đột phát đi đầu để các tỉnh, thành phố khác tham khảo, học tập; phải xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, không có vùng cấm”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Làm tốt thi đua khen thưởng với siết chặt kỷ cương, không để vi phạm

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thủ trưởng các lực lượng chức năng chuyên trách, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra công khai, thường xuyên trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; không để cán bộ, công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị và cá nhân cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Việc khen thưởng phải đi đôi với siết chặt kỷ cương, không để cán bộ công chức vi phạm.

Chú trọng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất, có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí, ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Các lực lượng chức năng phải tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin, nhất là thông tin về các lô hàng được miễn kiểm tra hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục thông quan để các lực lượng liên quan có biện pháp phù hợp theo dõi, giám sát (nhưng không được lạm quyền, cản trở hoạt động của các doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật...); phối hợp tốt với lực lượng chức năng ở Trung ương và các địa phương khác, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác lập các chuyên án triệt phá các tụ điểm tàng trữ, tập kết, trung chuyển hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc nghiêm trọng đã phát hiện, khởi tố

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các lực lượng chuyên trách tập trung điều tra, xác minh để xử lý dứt điểm các vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm mà các lực lượng đã phát hiện, khởi tố trong thời gian qua. Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tác hại của việc tiêu thụ các mặt hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thường xuyên rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố, công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Thực hiện tốt việc trả lời phản ánh, kiến nghị và tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận qua các kênh thông tin khác nhau.

Về những kiến nghị, đề xuất của UBND Thành phố, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu, trả lời hoặc xử lý các kiến nghị của thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy CCHC trong thời gian tới.

Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý sử dụng cổng kiểm soát tự động trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phù hợp với đặc thù của Bộ đội Biên phòng; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” do Bộ Công an là cơ quan thường trực của Đề án như: Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ yêu cầu công tác kiểm soát xuất nhập cảnh; áp dụng mã vạch vào mẫu giấy thông hành; bàn giao phân hệ phần mềm kiểm soát hộ chiếu điện tử của Bộ đội Biên phòng; đồng thời hướng dẫn các bước tiếp theo để Bộ Quốc phòng triển khai Dự án Thành phần số 4 thuộc Đề án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin trong chống buôn lậu, gian lận thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO