--Quảng cáo---

Điện Biên: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Đất đai - 13:30 13/06/2019

(TN&MT) - Sáng 13/6, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) với nhiều nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo. Trong đó, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cũng đã đánh giá kết quả thực hiện và đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.  

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh Điện Biên thánh 6 (lần II).
Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh Điện Biên thánh 6 (lần II).

Theo Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 chỉ rõ 6 tháng đầu năm 2019, lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã có những kết quả quan trọng.

Thực hiện các cơ chế chính sách quản lý đất đai, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành trình việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh. Đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 07/10 huyện thị xã; lập kế hoạch định giá đất 2019 báo cáo UBND tỉnh và danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND thông qua trong kỳ họp thứ 10.

Tính đến 31/5/2019, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh cho 4.639 tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân là 327.346ha với 5.647 giấy CNQSD đất (trong đó đất lâm nghiệp có rừng 310.409ha và đất lâm nghiệp chưa có rừng 16.936ha). Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Điện Biên Phủ đưa vào vận hành khai thác và sử dụng (09 /09 xã, phường) và bước đầu triển khai thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa.   

Công tác quản lý cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước, xả thải nước ra môi trường của các đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Đã cấp phép xả nước thải vào nguồn nước cho 100% các trung tâm y tế, bệnh viện, cấp phép khai thác tài nguyên nước cho 85% các tổ chức, cá nhân. Hoàn thành công tác cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước cho 95% các nhà máy thuỷ điện thuộc đối tượng phải thực hiện cắm mốc.
 

Đại biểu đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Đại biểu đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tỉnh Điện Biên sẽ tập trung tăng cường quản lý tài nguyên, triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý chặt chẽ đất đai, bảo vệ môi trường. Tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước ở các cấp, các ngành, các dự án trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ ở từng địa bàn. Xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành dự án đặc biệt phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường. Triển khai có hiệu quả Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ của biến đổi khí hậu và những biện pháp thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) diễn ra trong 2 ngày 13-14/6 với nhiều nội dung quan trọng.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO