Ấn Độ tìm cách hạn chế BĐKH sau báo cáo của IPCC

Ấn Độ tìm cách hạn chế BĐKH sau báo cáo của IPCC

 07:17 02/11/2018

(TN&MT) - Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra báo cáo mới nhất của Ủy ban liên chính phủ về BĐKH một cách nghiêm túc và cam kết cố gắng hạn chế sự nóng lên toàn cầu lên đến 1,5 độ C; điều này có thể đòi hỏi những thay đổi căn bản, gây tốn kém và tổn thất.
Cơ sở khoa học để hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C

Cơ sở khoa học để hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C

 15:29 08/10/2018

(TN&MT) - Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) vừa công bố “Bản Tóm tắt cho các Nhà hoạch định chính sách” (SPM), trình bày những phát hiện chính của Báo cáo đặc biệt về sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5° C dựa trên đánh giá các tài liệu khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội có liên quan. Báo cáo cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và chính quyền các cấp cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, có xem xét đến bối cảnh địa phương và nhu cầu của người dân.