--Quảng cáo---
  • suy giảm hệ sinh thái

Lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 – 2030
Ngành TN&MT - Tống Minh - 19:47 13/11/2019
(TN&MT) - Việc lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, bảo tồn các loài và nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm; duy trì và phát triển dịch vụ hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO