Đất đai

Sơn La: Xử lý nghiêm các dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Nguyễn Nga 17/09/2023 - 19:23

(TN&MT) – Qua rà soát, kiểm tra, đến ngày 31/8/2023, toàn tỉnh Sơn La có khoảng 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm với các tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND giao nhiệm cụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý với các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của việc không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

a3.jpg
Ảnh minh họa.

Thanh, kiểm tra các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật các công trình, dự án có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất với các công trình, dự án đã chấm dứt dự án đầu tư, hết thời hạn gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư, đưa đất vào sử dụng. Tham mưu thu hồi đất với dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tổng hợp, lập danh sách các dự án, công trình có vi phạm, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và gửi thông tin đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT trước ngày 30/11 hàng năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát, tổng hợp các dự án chậm tiến độ nhưng thuộc đối tượng được điều chỉnh tiến độ thực hiện, các dự án chậm tiến độ không thuộc đối tượng điều chỉnh tiến độ.

Phối hợp với Sở TN&MT rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân các dự án chậm tiến độ; tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tổ chức thanh, kiểm tra các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật các công trình, dự án có vi phạm; tham mưu với UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư với các dự án có vi phạm theo quy định của pháp luật đầu tư.

UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 5/3/2019 của UBND tỉnh về quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

Tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các dự án trên địa bàn, kịp thời phát hiện các dự án chậm tiến độ đầu tư, không triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở TN&MT) để xử lý theo quy định.

Tiếp tục thực hiện các nội dung ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả về UBND tỉnh qua Sở TN&MT trước ngày 15/6 và 15/12; Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Xử lý nghiêm các dự án chậm đưa đất vào sử dụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO