Sơn La xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Nguyễn Nga| 25/10/2019 16:59

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND cho phép lập Dự án Xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các hồ chứa thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, tỉnh Sơn La sẽ đầu tư xây dựng Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước với công trình khai thác tài nguyên nước với các hồ chứa thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh có công suất lắp đặt máy từ 50kW trở lên, bao gồm cả công trình thủy lợi kết hợp với thủy điện.

Chủ đầu tư Dự án là Sở TN&MT Sơn La. Tổng mức đầu tư Dự án khoảng hơn 7 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh hàng năm.

Sơn La tăng cường giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước với các hồ chứa thủy điện vừa và nhỏ

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2022. Trong giai đoạn 01 của Dự án (2019-2020), tập trung xây dựng hệ thống kết nối để giám sát việc xả lưu lượng duy trì dòng chảy tối thiểu của các chủ đập theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 9 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Giai đoạn 2 (2021-2022), tiếp tục kết nối việc giám sát với các thông số tại các hồ chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợi theo quy định tại điểm a, c, d, Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Việc thực hiện Dự án nhằm xây dựng hệ thống thông tin kết nối nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các hồ chứa thủy điện vừa và nhỏ. Cùng với đó, sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng gồm phần cứng và phần mềm mang tính đồng bộ cao đáp ứng khả năng tiếp nhận đầy đủ thông tin dữ liệu khai thác, sử dụng tài nguyên nước từ các hồ chứa thủy điện về Sở TN&MT một cách nhanh chóng, chính xác nhất, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Kiểm soát 24/24 giờ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các công trình thủy điện vừa và nhỏ thông qua theo dõi số liệu quan trắc của các chủ đập từ hệ thống giám sát tài nguyên nước. Thông tin dữ liệu từ hệ thống giám sát là một trong những căn cứ cho hoạt động thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong việc tuân thủ quy định của giấy phép tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật về tài nguyên nước.

Được biết, hiện toàn tỉnh Sơn La có 65 dự án thủy điện vừa và nhỏ được phê duyệt quy hoạch chi tiết, trong đó có 64 dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Hiện nay, đã có 47 dự án hoàn thành và phát điện với tổng công suất lắp máy 526,9 MW, dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 2.100 tỷ đồng/năm. Trong các dự án đã đi vào hoạt động, có 38 công trình có hồ, đập chứa nước, hầu hết các hồ chứa có dung tích vừa và nhỏ, chỉ 4 hồ chứa có dung tích trên 3 triệu m³ nước.

Theo Tin tự viết
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO