--Quảng cáo---

Sơn La: Tập trung chỉ đạo hoàn thành kiểm kê đất đai 2019

Đất đai - Nguyễn Nga - 14:39 04/07/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 2037/UBND-KT, về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019.

UBND tỉnh Sơn La giao các huyện, thành phố phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 trước ngày 5/8/2020.  

Theo đó, về xác định tổng diện tích đất tự nhiên của đơn vị hành chính cấp xã, thống nhất sử dụng bản đồ đường địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (đường địa giới hành chính 513/QĐ-TTg) để xác định tổng diện tích đất tự nhiên của đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Giao Sở Nội vụ cung cấp bản đồ đường địa giới hành chính 513/QĐ-TTg cho Sở TN&MT; Sở TN&MT cung cấp cho các đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai để xác định tổng diện tích đất của đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Trường hợp có nội dung vướng mắc yêu cầu UBND các huyện, thành phố sử dụng kết quả xác định diện tích đất tự nhiên theo đường địa giới hành chính 513/QĐTTg để tổng hợp số liệu, sau đó UBND huyện có báo cáo bằng văn bản nêu rõ nội dung, địa điểm, tọa độ, địa danh, diện tích, loại đất khu vực có vướng mắc và gửi báo cáo về Sở Nội vụ, Sở TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Về thông qua kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, để đảm bảo tiến độ kiểm kê đất đai năm 2019 theo quy định, đơn vị tư vấn chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 toàn huyện, thông qua UBND các huyện, thành phố trước ngày 15/7/2020.

Đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt trước ngày 30/7/2020. UBND các huyện, thành phố phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 trước ngày 5/8/2020. Đơn vị tư vấn chuyển kết quả kiểm kê về Sở TN&MT trước ngày 15/8/2020.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT tăng cường công tác đôn đốc các đơn vị tư vấn, các huyện, thành phố triển khai công việc.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT giải quyết các vướng mắc về đường địa giới hành chính 513/QĐ-TTg khi UBND các huyện, thành phố có báo cáo.

UBND các huyện, thành phố bố trí lực lượng, thời gian để tổ chức thông qua số liệu kiểm kê đất đai trên địa bàn cấp huyện theo thời hạn nêu trên.

  • Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai 2019
    Đất đai - Nguyễn Nga - 10:41 05/06/2020
    (TN&MT) - Tính tới ngày 29/5, đã có 204/204 xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác xử lý ngoại nghiệp (điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, điều tra, khoanh vẽ thực địa); 39/204 xã đã hoàn thiện bản đồ, báo cáo kiểm kê đất đai năm 2019; 2/12 huyện thành phố đã hoàn thiện việc xây dựng bản đồ, số liệu kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO