Sơn La: Tăng cường đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nguyễn Nga| 13/04/2023 16:18

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1179/UBND-KT về việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tình hình hiện nay.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị có liên quan trong triển khai, tổ chức thực hiện.

2.jpg

Tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai các giải pháp để hoàn thành cấp GCN lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, phải phân rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết.

Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ, phong cách ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, đặc biệt tại bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp.

Giao Sở Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về đất đai khi thi hành công vụ. Thực hiện kiểm tra đột xuất công vụ, tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Khẩn trương thu hồi, huỷ bỏ đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy hoạch, cấp vào diện tích rừng, đất lâm nghiệp…

Theo số liệu tổng hợp từ Sở TN&MT tỉnh, đến hết quý 1/2023, với đất ở, toàn tỉnh đã ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN đất ở cho hơn 48.000 hộ, đạt 98,7% so với tổng số hộ đủ điều kiện cấp GCN. Trong đó, đã ký và trao GCN đất ở lần đầu cho hơn 43.000 hộ, đạt 90,2%.

Với đất sản xuất nông nghiệp, đã ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN cho trên 57.000 hộ, đạt 99% tổng số hộ đủ điều kiện cấp GCN. Trong đó, đã trao GCN cho hơn 55.000 hộ dân, đạt 96,89%.

Hiện nay, UBND các huyện, thành phố đang tiếp tục triển khai các giải pháp để hoàn thành cấp GCN lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Rà soát, phân loại nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của từng hộ gia đình, cá nhân với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường bàn giao về cho địa phương. Tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm để kịp thời xử lý trước khi xét, cấp GCN cho các hộ gia đình, tổ chức.

Sở TN&MT tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong thực hiện cấp GCN. Hướng dẫn các huyện, thành phố cập nhật, bổ sung các khu đất chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt để tiến hành cấp GCN lần đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Tăng cường đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO