Sơn La: Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

19/05/2018 20:09

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định giá tối đa với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tại thành phố Sơn La, với cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh, mức giá thu tối đa 4.000 đồng/nhân khẩu/tháng; hộ sản xuất kinh doanh tại các chợ thu tối đa từ 4.000-10.000 đồng/m2/tháng tùy loại chợ; với cơ quan hành chính-sự nghiệp, trường học, tổ chức chính trị xã hội, trụ sở các công ty, doanh nghiệp, mức thu tùy thuộc số lao động, biên chế quỹ lương. Bệnh viện đa khoa 2.000 đồng/giường/tháng; cơ sở khám chữa bệnh tư nhân 120.000 đồng/cơ sở/tháng. Hộ kinh doanh ăn uống từ 80.000-100.000 đồng/tháng… Nhà hàng 200.000 đồng/tháng. Hộ giết mổ đại gia súc (trâu bò) tối đa 150.000 đồng/tháng; hộ kinh doanh giết mổ lợn, dê…tối đa 120.000 đồng/tháng…

Tại các huyện khác trên địa bàn tỉnh, với cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh, mức giá tối đa 4.000 đồng/nhân khẩu/tháng; hộ sản xuất kinh doanh tại các chợ tối đa từ 3.000-8.000 đồng/m2/tháng tùy loại chợ. Nhà hàng tối đa 170.000 đồng/tháng; các bệnh viện đa khoa tối đa 2.000 đồng/giường. Hộ kinh doanh ăn uống tối đa từ 50.000-70.000 đồng/tháng… Hộ giết mổ đại gia súc (trâu bò) tối đa 120.000 đồng/tháng; hộ kinh doanh giết mổ lợn, dê tối đa 80.000 đồng/tháng…

Đối tượng áp dụng của mức giá trên là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Riêng đối với cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật, mức thu được tính bằng 50% mức giá quy định.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thực hiện thu, quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn trong việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải để thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo quy định. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, nộp giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải đầy đủ.

Đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải niêm yết công khai nội dung thu, mức thu, thực hiện thu nhưng không vượt mức giá tối đa đã được quy định. Tổng hợp, báo cáo kết quả thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, hàng quý gửi UBND các huyện, thành phố, Sở Tài chính để theo dõi, kiểm tra.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO