--Quảng cáo---

Sơn La: Phối hợp rà soát, đôn đốc thực hiện bảo vệ môi trường tại các dự án

Môi trường - Nguyễn Nga - 16:43 09/09/2020

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Công văn số 2634/STNMT-QLMT, về việc phối hợp rà soát, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các dự án, cơ sở đang triển khai xây dựng và đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở TN&MT đề nghị Sở Y tế phối hợp rà soát các dự án đầu tư bệnh viện và cơ sở y tế đang triển khai xây dựng, hoạt động trên địa bàn. Yêu cầu các chủ dự án, cơ sở hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Với các bệnh vện, cơ sở y tế đã đi vào hoạt động, đến nay chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, tự rà soát lại các công trình xử lý chất thải; trường hợp các công trình không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về chất thải phải cải tạo, nâng cấp, đảm bảo theo quy định; thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình và xác nhận hoàn thành công trình theo quy định.

Ảnh minh họa

Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp rà soát các dự án xây dựng khu chôn lấp xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đang triển khai xây dựng và đã đi vào hoạt động. Riêng các dự án có công trình xử lý nước thải có công suất từ 50m3/ngày đêm trở lên, chưa có công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, chủ dự án phải có kế hoạch xây lắp công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, gửi cơ quan đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; sau khi hoàn thành, phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Ban quản lý các KCN tỉnh, phối hợp rà soát các dự án, cơ sở đang hoạt động trong KCN Mai Sơn. Với dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (không đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN), yêu cầu chủ dự án, cơ sở thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 37 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Khoản 19 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019. Đồng thời, thực hiện rà soát hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Mai Sơn đang đầu tư xây dựng.

UBND các huyện, thành phố phối hợp rà soát các dự án, cơ sở đang triển khai xây dựng và đã đi vào hoạt động trên địa bàn. Yêu cầu các chủ dự án, cơ sở căn cứ từng trường hợp cụ thể để hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường theo quy định.

Sở TN&MT cũng đề nghị các huyện, thành phố lập danh sách các dự án, cơ sở chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận; chưa vận hành thử nghiệm, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; cơ sở thuộc loại hình quy định tại Phụ lục IIa chưa có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; gửi thông tin về Sở TN&MT trước ngày 15/9 để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

  • Phụ nữ Yên Bái nhiều mô hình thiết thực bảo vệ môi trường
    Môi trường - Thanh Ngà - 13:42 09/09/2020
    (TN&MT) - Trong những năm qua, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái (Hội Phụ nữ) đã và đang tích cực tuyên truyền, triển khai tới các địa phương trong tỉnh nhiều mô hình thiết thực nhằm xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO