--Quảng cáo---

Sơn La: Mở rộng địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TN&MT

Tài nguyên - Nguyễn Nga - 09:51 28/01/2021

(TN&MT) - Theo đó, UBND tỉnh Sơn La đã mở rộng địa bàn trọng điểm thực hiện tuyên truyền về quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu và xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ; lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước tại xã Chiềng Đen, Chiềng Cọ - TP Sơn La; xã Chiềng Mung, Chiềng Ban huyện Mai Sơn; xã Muổi Nọi, Bon Phặng huyện Thuận Châu.

Sở TN&MT Sơn La triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch 162/KH-UBND về triển khai Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016, đến năm 2021.

Theo Kế hoạch 162, về lĩnh vực TN&MT, có 2 địa điểm về vi phạm pháp luật được chọn làm điểm chỉ đạo gồm: Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (địa bàn trọng điểm về quản lý, sử dụng đất đai) và xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước).

Trên cơ sở quá trình triển khai thực hiện và thực tiễn quản lý nhà nước, năm 2021, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục ban hành Kế hoạch 27/KH-UBND về việc thực hiện Đề án trong năm 2021.

Kế hoạch năm 2021 đã mở rộng phạm vi, địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án. Gồm: lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu và xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ; lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước tại xã Chiềng Đen, Chiềng Cọ - TP Sơn La; xã Chiềng Mung, Chiềng Ban huyện Mai Sơn; xã Muổi Nọi, Bon Phặng huyện Thuận Châu.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, ban hành Kế hoạch và tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, tập trung tại các đại bàn được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện Đề án.

Cùng với đó, giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước… bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cung cấp hoặc đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử để cán bộ và nhân dân khai thác sử dụng.

Thông qua việc thực hiện kế hoạch, nhằm tăng cường hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO