Đất đai

Sơn La: Khai thác nguồn lực đất đai để phát triển bền vững

Nguyễn Nga 26/06/2023 - 17:52

(TN&MT) - Là huyện cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Sơn La, huyện Phù Yên có 27 xã, thị trấn, 215 bản, tiểu khu, 88% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đã đạt một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững.

Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Cầm Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên.

a1(1).jpg
Ông Cầm Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên.

PV: Xin ông cho biết thời gian qua, huyện Phù Yên đã triển khai lãnh đạo, chỉ đạo công tác khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu như thế nào?

Ông Cầm Văn Đông:

Xác định quản lý, khai thác quỹ đất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, căn cứ kết quả rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, huyện Phù Yên đã giao các phòng, ban rà soát, kiểm kê quỹ đất, lập hồ sơ các khu đất sạch, đủ điều kiện để đưa vào đấu giá.

Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc của khu đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đấu giá, kiểm tra, rà soát quỹ đất, hoàn thiện hồ sơ ban hành Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất làm cơ sở thực hiện các quy trình đấu giá; lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, thông báo đấu giá và tổ chức đấu giá theo quy định.

PV: Ông có thể thông tin cụ thể về kết quả công tác đấu giá đất để tạo nguồn thu mà Phù Yên đã đạt được từ năm 2022 đến nay không, thưa ông?

Ông Cầm Văn Đông:

Năm 2022, huyện Phù Yên đã tổ chức thành công 2 cuộc bán đấu giá, với 52 thửa đất, thu nộp ngân sách hơn 72,8 tỷ đồng từ đấu giá đất, vượt 45,7% dự toán tỉnh giao (giao 50 tỷ) và vượt 32,5% dự toán HĐND huyện giao (giao 55 tỷ). Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã tổ chức thành công 1 phiên đấu giá với 13 thửa đất, thu nộp ngân sách hơn 15,8 tỷ đồng.

Quá trình đấu giá được thực hiện nghiêm, đảm bảo công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của các cơ quan tài nguyên, tư pháp, tài chính và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Các khu đất đấu giá đều đã được UBND huyện hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, bồn hoa, cây xanh, hồ điều hòa…

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng giao các phòng, ban đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển đô thị. Đến nay, đã thực hiện quy hoạch 7 khu ở; trong đó, 3 khu ở đã hoàn thành đầu tư xây dựng xong hạ tầng; 1 khu ở đã được phê duyệt chủ trương đầu tư là Khu ở mới Phù Hoa; đang triển khai rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư 3 dự án nhà ở thương mại gồm: Khu dân cư phía Tây đầu thị trấn Phù Yên; Khu đô thị mới Đông thị trấn Phù Yên; Khu dân cư mới xã Huy Hạ, huyện Phù Yên.

a2.jpg
Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phù Yên được quan tâm chỉ đạo sát sao, đạt được một số kết quả tích cực.

PV: Theo ông, thông qua công tác đấu giá đất để tạo nguồn thu đã có đóng góp như thế nào vào công cuộc phát triển KT-XH của địa phương?

Ông Cầm Văn Đông:

Những năm qua, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách huyện và tỉnh, tạo nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị.

Thông qua công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn góp phần giải quyết nhu cầu về đất ở, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá nhằm hình thành các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung ở nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Góp phần thực hiện quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phù Yên và quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện.

PV: Năm 2023, Phù Yên đặt mục tiêu khai thác nguồn lực đất đai như thế nào? Những giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu đề ra cũng như để quản lý hiệu quả quỹ đất trên địa bàn, thưa ông?

Ông Cầm Văn Đông:

Căn cứ Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu năm 2023 của UBND tỉnh Sơn La, trong năm nay, huyện Phù Yên thực hiện đấu giá tại 7 khu đất, gồm 4 khu đất chuyển tiếp từ năm 2022, 1 khu đất đấu giá mới và 2 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

Cụ thể, với đất ở, Phù Yên sẽ triển khai đấu giá tại khu đô thị 2/9 với 13 thửa đất, khu đô thị Đống Đa với 58 thửa đất, khu đất chỉnh trang khu dân cư bản Phố (xã Huy Bắc) với 16 thửa đất. Dự kiến thu nộp ngân sách 65 tỷ đồng.

Đất ở tại khu vực nông thôn, sẽ đấu giá tại khu đất gần trụ sở xã Mường Cơi với 3 thửa đất; Khu đất trung tâm giáo dục lao động huyện (cũ) xã Mường Thải với diện tích 300m2. Dự kiến thu nộp ngân sách khoảng 5 tỷ đồng.

a3.jpg
Các khu vực đưa vào đấu giá đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản.

Để công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tập trung giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tại các khu vực dự kiến đấu giá, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đấu giá.

Giao UBND các xã Huy Bắc, Huy Hạ, Mường Cơi, Mường Thải và các đơn vị được giao quản lý quỹ đất phải đảm bảo rõ ràng về nguồn gốc, ranh giới, không có tranh chấp, vướng mắc về đất đai và tài sản trên đất.

Tập trung chỉ đạo công tác đấu giá theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định, nhất là thực hiện các biện pháp đảm bảo hạn chế tối đa tình trạng thông đồng (cò đất), dìm giá hoặc những vi phạm khác trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của người dân có nhu cầu thật sự khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Giao các phòng ban có liên quan giám sát chặt chẽ công tác tổ chức đấu giá của các đơn vị tư vấn, đảm bảo công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, đúng quy trình, trình tự, thủ tục. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thông tin đấu giá quyền sử dụng đất để đông đảo nhân dân, doanh nghiệp biết, tham gia đấu giá.

Đã từng là 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước với 11 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, Phù Yên đã được công nhận là huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020, theo Quyết định số 275/QĐ-TTG ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 17,63%, hộ cận nghèo 9,53%. Giai đoạn 2021-2025, Phù Yên đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện bình quân 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Khai thác nguồn lực đất đai để phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO