Sơn La: Hủy bỏ việc thu hồi hơn 34ha đất thực hiện 20 dự án

Nguyễn Nga| 28/11/2021 19:50

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2821/QĐ-UBND, về việc hủy bỏ danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tỉnh Sơn La hủy bỏ danh mục 16 công trình, dự án được HĐND tỉnh thông qua đã quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất. Gồm hơn 29ha diện tích thu hồi; hơn 19ha diện tích chuyển mục đích sử dụng.

Hủy bỏ danh mục 4 công trình, dự án được HĐND tỉnh thông qua, chưa đến 3 năm nhưng không thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất. Gồm hơn 5,2ha diện tích thu hồi; 300m2 diện tích chuyển mục đích sử dụng.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố công bố, công khai nội dung hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực hủy bỏ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

Tiếp tục rà soát các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất quá 3 năm chưa thực hiện.

Sở TN&MT đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc hủy bỏ các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình hủy bỏ việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định này. Chịu trách nhiệm về các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật của Nhà nước. Chủ động chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có sai sót thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Hủy bỏ việc thu hồi hơn 34ha đất thực hiện 20 dự án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO