Đất đai

Sơn La: Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tài nguyên và môi trường tại Mường La

Nguyễn Nga 04/12/2023 - 16:21

(TN&MT) - Trong 2 ngày 4-5/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Mường La.

Tham dự Hội nghị có đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND xã, công chức địa chính, tư pháp của 16 xã trên địa bàn huyện; Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế ma túy môi trường - Công an huyện Mường La.

8a247e40be9b17c54e8a.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Văn Cường – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: Những năm gần đây, UBND huyện Mường La, UBND các xã, thị trấn đã xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, công tác xử phạt vi phạm hành chính còn gặp một số tồn tại như: Xác định, nhận diện không đúng hành vi vi phạm; biên bản làm việc không thể hiện hết nội dung kiểm tra, chưa đủ thông tin chứng minh hành vi vi phạm; lập biên bản vi phạm hành chính không chuyển cơ quan có thẩm quyền xử phạt; quá thời hạn xử phạt mới chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt…

Đặc biệt, sau chương trình kiểm tra việc triển khai các nội dung ký cam kết giữa Chủ tịch UBND huyện Mường La với Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu đã đánh giá những mặt tích cực trong việc quản lý tài nguyên, môi trường, đồng thời cũng nêu một số hạn chế tồn tại nói chung.

a3e53c8efc55550b0c44.jpg
Các đại biểu tập trung trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy định của pháp luật để xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính theo phương pháp "cầm tay chỉ việc", lấy hồ sơ, quyết định xử lý vi phạm hành chính Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành và các hồ sơ, vụ việc cụ thể để triển khai tập huấn cho các huyện, các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên Sở TN&MT đã triển khai các chuyên đề: Một số vấn đề lưu ý khi áp dụng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tập trung làm rõ: Nhận diện vi phạm hành chính và vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; một số lưu ý về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 19/2020/NĐ-CP.

01b7cee80e33a76dfe22.jpg
610b98815f5af604af4b.jpg
Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ huyện, xã nắm vững các kiến thức về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực TN&MT.

Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, trao đổi các khó khăn, vướng mắc, các tồn tại, hạn chế trong việc áp dụng quy định của pháp luật để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 04/2022/NĐĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ); lĩnh vực môi trường theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ;

Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ). Việc xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục xử phạt; xác định hành vi vi phạm, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính.

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại cấp huyện, cấp xã nắm vững các kiến thức về xử lý vi phạm hành chính, nhất là vi phạm hành chính lĩnh vực TN&MT.

Qua đó, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước, cũng như triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện Mường La đạt hiệu quả cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tài nguyên và môi trường tại Mường La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO