--Quảng cáo---

Sơn La hỗ trợ từ 50-90% vốn xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn

Xã hội - 00:00 30/11/2017

(TN&MT) – UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý và khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
Công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

Cụ thể, sẽ hỗ trợ 90% đối với công trình đầu tư tại các bản đặc biệt khó khăn; các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc. Hỗ trợ 75% đối với công trình đầu tư tại các thôn bản không thuộc diện đặc biệt khó khăn các xã khu vực III; bản thuộc diện đặc biệt khó khăn các xã khu vực II, khu vực I theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc. Hỗ trợ 60% đối với công trình đầu tư tại các thôn, bản không thuộc diện đặc biệt khó khăn các xã khu vực II, khu vực I theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc. Hỗ trợ 50% đối với công trình đầu tư tại các thôn, bản, tiểu khu thuộc vùng nông thôn thành phố Sơn La.

Để được hỗ trợ, đơn vị đầu tư phải đủ năng lực để quản lý khai thác vận hành, kinh doanh công trình đã tham gia đầu tư. Đồng thời, người dân sử dụng nước sinh hoạt từ công trình phải chi trả phí sử dụng nước theo quy định.

Nhà đầu tư và quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế, đất đai. Đồng thời, phải thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường; tính toán chênh lệch giá bán nước sạch với giá nước được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn; lập hồ sơ trình Sở Tài chính thẩm định bù giá nước sạch nông thôn theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tổ chức lập, rà soát quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về cung cấp nước sạch nông thôn. Lập kế hoạch định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng nước, tình hình hoạt động tại các trạm cấp nước tập trung nông thôn, đề xuất kịp thời các biện pháp xử lý khi chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, quản lý, vận hành công trình cho các tổ chức, cá nhân quản lý khai thác vận hành quản lý công trình trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, lập danh mục đầu tư công trình cấp nước nông thôn trên từng địa bàn để kêu gọi các Nhà đầu tư vào đầu tư và quản lý các công trình nước sạch nông thôn, đặc biệt là vùng đặc biệt khó khăn.

Sở TN&MT thẩm định và giải quyết kịp thời việc giao đất, cho thuê đất đối với các dự án cấp nước sạch nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương dành quỹ đất cho xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn theo quy hoạch được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Quan trắc, theo dõi chất lượng nước đầu vào để quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên nước mặt, nước ngầm trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi xả thải làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm. Tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên chất lượng nước đầu vào theo quy định của Bộ TN&MT. Thường xuyên cung cấp thông tin cho Sở NN&PTNT, Sở Y tế về tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và các tác động ảnh hưởng đến nguồn nước.

UBND cấp huyện, thành phố xây dựng quy hoạch và dành quỹ đất cho xây dựng công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến để nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai, ưu đãi cho công trình và bảo vệ công trình, hành lang an toàn trong và ngoài công trình. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sử dụng trái phép đất trong hành lang an toàn của công trình. UBND cấp xã vận động người dân sử dụng nước sạch, tiết kiệm, hiệu quả; đóng góp kinh phí để mở mạng cấp nước đến hộ gia đình; phối hợp cùng với đơn vị cấp nước, quản lý, khai thác công trình, bảo vệ công trình và bảo vệ nguồn nước.

Nguyễn Nga

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO