--Quảng cáo---

Sơn La: Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường quản lý đất đai

Đất đai - Nguyễn Nga - 09:46 28/02/2021

(TN&MT) - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong năm 2020, tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên toàn tỉnh.

Tỉnh Sơn La tăng cường kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên toàn tỉnh

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Sơn La, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị, đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đã tập trung thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm. Đã chủ động tiếp nhận, xử lý, chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai.

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn tổ chức công khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý đất đai như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh.

Về kết quả cụ thể, toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại cấp tỉnh, cấp huyện. Về các công trình, dự án đã có kế hoạch hàng năm nhưng đã quá 3 năm chưa thực hiện, Sở TN&MT đã phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 3 nghị quyết điều chỉnh, hủy bỏ 296 dự án được đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã quá 3 năm không có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các dự án chưa quá 3 năm nhưng chủ đầu tư không cân đối được vốn thực hiện dự án.

Công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai tiếp tục được thực hiện đúng quy trình, thủ tục hành chính về đất đai thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện. Nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Trong đó, tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 239 hồ sơ đất đai; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện tiếp nhận gần 30.000 hồ sơ.

Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án

Đặc biệt, trong công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, UBND thành phố Sơn La đã ban hành 13 quyết định xử lý vi phạm hành chính, chủ yếu trên địa bàn phường Chiềng Sinh, Chiềng Cơi với lỗi “tự ý san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp”; tổng tiền phạt là 197 triệu đồng.

Tại huyện Mai Sơn, đã tổ chức 2 cuộc thanh tra về công tác quản lý đất đai với 2 xã Hát Lót và Chiềng Mai; đồng thời, đã kiểm tra, phát hiện 36 trường hợp san ủi, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; đã xử phạt 6 trường hợp vi phạm.

Huyện Vân Hồ đã triển khai thanh tra quản lý quy hoạch và sử dụng đất đai trên địa bàn 4 xã; phát hiện 7 trường hợp vi phạm về đất đai, trong đó, 6 trường hợp đã dừng thi công, 1 trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục về đất đai theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng vi phạm quy hoạch tại khu vực cụm xã, trung tâm cụm xã còn diễn ra, chưa được kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở. UBND cấp xã chưa thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.

Hệ thống chính sách pháp luật đất đai còn thiếu đồng bộ, có nội dung chưa được quy định hoặc quy định chưa cụ thể; biên chế được giao chưa tương xứng với nhiệm vụ; cơ sở dữ liệu đất đai không đồng bộ và còn thiếu; nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý đất đai còn hạn chế; địa bàn rộng, hệ thống hạ tầng cơ sở thiếu, kém đồng bộ. Việc đầu tư kinh phí từ ngân sách của các địa phương cho việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục rà soát xây dựng, tham mưu sửa đổi, đề nghị bổ sung cơ chế, chính sách hướng dẫn thi hành phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và tình hình thực tế tại địa phương.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai để khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai, làm tốt việc công khai các vi phạm. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, cá nhân.

Thường xuyên tổ chức tập huấn các nội dung đổi mới chính sách pháp luật đất đai, các quy định mới về xử lý vi phạm pháp luật đất đai, nội dung thanh, kiểm tra diện rộng hoặc chuyên đề. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, không lấn chiếm, xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO