--Quảng cáo---

Sơn La: Hiệu quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

Đất đai - 20:00 30/01/2019

(TN&MT) - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, tỉnh Sơn La đã ban hành 27 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ở cấp tỉnh và cấp huyện, phân công nhiệm vụ cho các ngành có liên quan. Thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 01 trên địa bàn các huyện, thành phố.

1 - Thời gian thực hiện TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cắt giảm 30% (Ảnh: Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sốp Cộp thẩm định hồ sơ ngoài thực địa)
Thời gian thực hiện TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cắt giảm 30%
(Ảnh: Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sốp Cộp thẩm định hồ sơ ngoài thực địa)

Kết quả, về thực hiện chấn chỉnh, khắc phục tồn tại về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tại cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 15/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La. Sở TN&MT đã thực hiện công bố công khai theo quy định. Tại cấp huyện, 12/12 huyện, thành phố đã triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện. Về kế hoạch sử dụng đất năm 2019, có 4/12 huyện đã được phê duyệt; Sở TN&MT đang trình UBND tỉnh 3 huyện; 4 huyện Sở trả lại hồ sơ để hoàn thiện.

Với các dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ, trong năm 2018, qua rà soát, kiểm tra một số tổ chức, có 25 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, nhưng dừng thi công hoặc chậm tiến độ. Qua thanh, kiểm tra, đã trình UBND tỉnh thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND huyện quản lý 13 khu đất có vi phạm sau kiểm tra hoặc tự nguyện trả lại đất với diện tích thu hồi là 15ha. 2 khu đất đang trong thời gian thực hiện thông báo thu hồi đất.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tổ chức đấu giá đất ở được 592 lô đất, diện tích 8,38ha, thu nộp ngân sách hơn 395 tỷ đồng. Sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất của Nhà nước, đã đấu giá 14 khu, diện tích trên 23.000m2, số tiền đấu giá hơn 205 tỷ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai tiếp tục được đẩy mạnh. UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trình tự và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó, thời gian thực hiện đã cắt giảm 30% so với quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở TN&MT cũng đã thực hiện rà soát, trình UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính về đất đai gồm 32 thủ tục cấp tỉnh, 28 thủ tục cấp huyện, 1 thủ tục cấp xã; trong đó, 2 thủ tục về đất đai đã công bố thuộc thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3. Trong năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 398 hồ sơ về đất đai, đã thực hiện xong 375/398, đạt 94,2%.

Đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện điểm Mường La
Đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện điểm Mường La

Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tính đến hết tháng 11/2018, đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác thu thập tài liệu bản đồ số, chuẩn hóa file số bản đồ 16/16 xã, thị trấn của huyện Mường La. Đã thực hiện quét tài liệu 12/16 xã, thị trấn, đã quét được 227.111 thửa đất, đã nhập dữ liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu địa chính của 185.835 thửa đất thuộc 13/16 xã, thị trấn. Đã hoàn thành cơ bản công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của 10 xã.

Về kết quả điều tra, khoanh định, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 204 điểm với diện tích 326.454,9m2. Tổng số có 40.245 trường hợp với diện tích trên 152.000m2 đất đã được đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong năm qua, đã di dời 189 trường hợp với 64.900m2 đất.

Đặc biệt, trong năm, toàn tỉnh đã triển khai 26 cuộc thanh, kiểm tra với 252 đơn vị, tổ chức, cá nhân. Nội dung thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Mai Sơn, công tác quản lý đất đai với UBND các xã.

Qua đó, đã phát hiện các lỗi vi phạm, gồm: Chưa đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, chưa thực hiện biện pháp ký quỹ; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng còn để đất lãng phí, chưa thực hiện đăng ký biến động đất đai; tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất 5% của UBND các xã… Đã xử phạt vi phạm hành chính với 14 trường hợp, tổng tiền phạt 60 triệu đồng.

Nhìn chung, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định giữa các Luật và văn bản hướng dẫn thi hành có nội dung chưa được quy định, quy định chưa cụ thể hoặc còn chồng chéo dẫn đến thực hiện còn vướng mắc.

Đơn cử, quy định việc giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá đất trong trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng có khó khăn về tài chính, tiền thuê đất, giao đất tái định cư, các trường hợp chính sách người có công. Chưa có quy định về sử dụng đất, chế độ quản lý, sử dụng để thực hiện dự án sử dụng đất có kết hợp chức năng để ở.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT Sơn La kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Chính phủ bố trí kinh phí cho các tỉnh thực hiện dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện biên giới. Đề nghị UBND tỉnh, các huyện, thành phố bố trí biên chế phù hợp cho ngành TN&MT để hoàn thành nhiệm vụ được giao.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO