Xã hội

Sơn La - hiện thực hóa khát vọng  tăng trưởng xanh: Kiên định mục tiêu phát triển xanh

Nguyễn Nga 19/06/2023 - 21:01

(TN&MT) - Quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xác định rõ các nhiệm vụ, bước đi cụ thể, các giải pháp trọng tâm, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của từng địa phương, từng cấp, từng ngành, đảm bảo tính khả thi.

Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La luôn xác định, kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn. Bên cạnh nỗ lực thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất chủ lực, hình thành các cụm liên kết ngành, việc nâng cao sức cạnh tranh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trở thành nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển.

Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục định hướng phát triển các cụm ngành kinh tế trong sự phối hợp chặt chẽ với các hoạt động tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Các hoạt động kinh tế được chuyển đổi theo hướng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Về xã hội, tập trung cho các hoạt động tạo việc làm bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tạo sự ổn định về quy mô và nâng cao chất lượng dân số; phát triển bền vững các đô thị, xây dựng nông thôn mới, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, vùng và địa phương.

img_3516-min.jpg
Quảng trường Tây Bắc - Thành phố Sơn La.

Về quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục chú trọng khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản; chống thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, nước; bảo vệ diện tích rừng, giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở các đô thị lớn và khu công nghiệp; có cơ chế quản lý hiệu quả các loại chất thải. Nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của các bên liên quan vào bảo vệ môi trường và thực hiện tăng trưởng xanh.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tăng trưởng xanh theo hướng lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh và của các ngành, địa phương; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh, đào tạo và tăng cường năng lực quản lý tăng trưởng xanh cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng dân cư…

Xây dựng lối sống xanh, hài hòa với thiên nhiên

Hệ thống chính trị của Sơn La từ tỉnh đến cơ sở quán triệt sâu sắc và triển khai bài bản mục tiêu xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên. Thực hiện đô thị hóa theo hướng đô thị thông minh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo hiệu quả kinh tế - sinh thái. Xây dựng nông thôn mới có lối sống hòa hợp môi trường, thiên nhiên theo các tiêu chuẩn sống tốt, bảo vệ và phát triển cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 100% và duy trì ở các năm tiếp theo. Đến năm 2030, 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom; 60 - 80% tỷ lệ nước thải sinh hoạt của các đô thị được thu gom, xử lý; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt từ 65% trở lên; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý năm 2025 đạt 90%, đến năm 2030 đạt 95%.

Từng bước hạn chế các ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất xanh mới. Chú trọng ứng dụng công nghệ xanh, hệ thống quản lý, kiểm soát hoạt động sản xuất theo kinh nghiệm thực hành tốt để tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, cải thiện môi trường sinh thái.

Nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh. Duy trì và phát triển lực lượng lao động; tăng cường đào tạo lao động, đảm bảo đến năm 2030, lực lượng lao động qua đào tạo đạt 75%...

Box: Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành nhiệm vụ xanh hóa các ngành kinh tế; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Dự kiến, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 15 - 20% GRDP; tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm cả diện tích cây ăn quả trên đất dốc) đạt 50%; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 30 - 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh; có 39.700ha diện tích cây trồng áp dụng tiêu chuẩn VietGap, GlobalGAP và các tiêu chuẩn tương đương; 19.200ha diện tích cây trồng áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 7,5%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 8,5%/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La - hiện thực hóa khát vọng  tăng trưởng xanh: Kiên định mục tiêu phát triển xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO