--Quảng cáo---

Sơn La: Gỡ vướng liên quan đến địa giới hành chính trong thực hiện kiểm kê đất đai 2019

Đất đai - Nguyễn Nga - 14:02 14/08/2020

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa chủ trì họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, tập trung giải quyết vướng mắc về xác định diện tích đất tự nhiên cấp xã khi kiểm kê đất đai 2019, liên quan đến đường địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai 2019

Thời gian qua, UBND các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo Phòng TN&MT, Phòng Nội vụ, các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai nhiệm vụ kiểm kê đất đai. Đến nay, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019 cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La cơ bản đã hoàn thành.

Tuy nhiên, còn một số vướng mắc về xác định tổng diện tích đất tự nhiên theo đường địa giới theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (đường địa giới hành chính 513).

Cụ thể, khi đơn vị tư vấn thông qua kết quả kiểm kê, Ban chỉ đạo kiểm kê một số xã, huyện chưa nhất trí về tổng diện tích đất tự nhiên của đơn vị mình khi có sự chênh lệch diện tích đất tự nhiên giữa kỳ kiểm kê năm 2014 so với năm 2019. Việc chênh lệch diện tích đất giữa 2 kỳ kiểm kê, thuộc các trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất, một số khu vực đường địa giới hành chính 364 không thay đổi (không có biên bản hiệp thương điều chỉnh diện tích từ xã này sang xã khác) nhưng nay áp dụng đường địa giới 513 để tính diện tích thì có chênh lệch về diện tích đất tự nhiên. Nguyên nhân do trước đây, tính diện tích theo đường địa giới hành chính 364 thực hiện trên bản đồ địa chính tỷ lệ 1:50.000 (bản đồ giấy, tỷ lệ nhỏ), nhiều điểm được xác định theo sông, dông, khe núi không được thể hiện chính xác. Nay tính diện tích theo đường địa giới hành chính 513, thực hiện trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000 (có dữ liệu bản đồ số, tỷ lệ lớn) nên có độ chính xác cao hơn trước đây, cho nên có biến động về diện tích.

Trường hợp thứ 2, kiểm kê đất đai năm 2014, một số xã lấy theo đường địa giới hành chính thực tế cấp xã quản lý. Trong khi đó, đường địa giới thực tế không trùng với đường địa giới 364. Kiểm kê đất đai năm 2019 lấy theo đường địa giới hành chính 513 (đường này trùng với đường địa giới hành chính 364), dẫn đến tình trạng diện tích kiểm kê đất đai năm 2014 chênh lệch so với năm 2019.

Trường hợp thứ 3, diện tích đất tại khu vực chuyển từ xã này sang xã khác ghi trong biên bản hiệp thương khi điều chỉnh đường địa giới 364 có chênh lệch so với diện tích đất kiểm kê năm 2019. Nguyên nhân do số liệu tính toán 2 lần khác nhau, nay thống nhất lấy theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố bố trí lực lượng, thời gian để tổ chức thông qua, phê duyệt số liệu kiểm kê đất đai thuộc địa bàn quản lý

Trên cơ sở xác định từng trường hợp, Sở TN&MT đã đề ra phương án giải quyết, thống nhất về đường địa giới hành chính, số liệu diện tích đất tự nhiên. Theo đó, về đường địa giới hành chính, lấy theo đường địa giới hành chính 513. Về tổng diện tích đất tự nhiên, lấy theo diện tích đất kiểm kê năm 2019.

Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cấp xã, các phòng đơn vị liên quan thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2037/UBND-KT ngày 30/6/2020 về sử dụng đường địa giới 513 để kiểm kê đất đai.

Giao các đơn vị tư vấn kiểm kê đất đai năm 2019, khi thông qua số liệu kiểm kê trước Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai cấp huyện, sử dụng máy tính, màn hình trình chiếu các khu vực có chênh lệch diện tích giữa kỳ kiểm kê đất đai năm 2014 với năm 2019; khu vực không trùng khớp giữa đường địa giới hành chính 513 và 364; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm diện tích đất từng điểm để Ban chỉ đạo biết và thống nhất kết quả kiểm kê.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 2557/UBND-KT về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019.

Để đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Yên Châu và thành phố Sơn La bố trí lực lượng, thời gian để tổ chức thông qua, phê duyệt số liệu kiểm kê đất đai thuộc địa bàn quản lý. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/8/2020.

Giao Sở TN&MT tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tư vấn, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

  • Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai 2019
    Đất đai - Nguyễn Nga - 10:41 05/06/2020
    (TN&MT) - Tính tới ngày 29/5, đã có 204/204 xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác xử lý ngoại nghiệp (điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, điều tra, khoanh vẽ thực địa); 39/204 xã đã hoàn thiện bản đồ, báo cáo kiểm kê đất đai năm 2019; 2/12 huyện thành phố đã hoàn thiện việc xây dựng bản đồ, số liệu kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO