--Quảng cáo---

Sơn La: Đôn đốc việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường với các cơ sở nông sản

Môi trường - Nguyễn Nga - 06:43 22/07/2020

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Công văn số 2004/STNMT-QLMT, gửi UBND các huyện, thành phố về việc đôn đốc, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với các cơ sở sơ chế, chế biến cà phê trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Theo đó, để triển khai kịp thời các biện pháp giám sát, xử lý các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận đông nâng cao ý thức của người dân, nhất là các cơ sở hoạt động sơ chế, chế biến cà phê, chăn nuôi trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trước khi xả vào nguồn nước.

Tổ chức rà soát, thống kê số lượng và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các cơ sở chế biến cà phê, chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả rà soát, khẩn trương thành lập tổ công tác, hoặc kiện toàn các tổ công tác đã thành lập. Trong đó, thành phần gồm đồng chí Thường trực UBND huyện, thành phố làm tổ trưởng, công an huyện, các phòng ban của huyện, thành phố, UBND xã, phường, công an xã và tăng cường cán bộ chuyên môn ngành TN&MT. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng huyện, thành phố, xem xét thành lập nhiều tổ công tác để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Báo cáo kết quả về Sở TN&MT trước ngày 10/8/2020.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong thẩm định dự án đầu tư, cấp đăng ký kinh doanh, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi. Tuyệt đối không cấp phép cho các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về môi trường. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã trực thuộc tăng cường quản lý, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền với các cơ sở sản xuất sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước.

  • Sơn La có nhiều đột phá về thanh, kiểm tra ngành TN&MT 6 tháng đầu năm 2020
    Ngành TN&MT - Bài và ảnh: Nguyễn Nga - 10:37 16/07/2020
    (TN&MT) - Từ đầu năm 2020 tới nay, Sở TN&MT Sơn La đã triển khai 19 cuộc thanh, kiểm tra với 37 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã tham mưu ban hành và ban hành 18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản với tổng tiền phạt trên 3,4 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO