Sơn La: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất

Nguyễn Nga| 17/08/2021 20:42

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch về việc khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất các tháng cuối năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Sở TN&MT Sơn La, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã đưa vào đấu giá thành công trên 5,6ha đất; thu nộp ngân sách hơn 171 tỷ đồng. Dự kiến, trong các tháng cuối năm sẽ tiếp tục đưa vào khai thác hơn 101ha, dự kiến số tiền thu từ đấu giá hơn 753 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu, với các khu đất UBND các huyện, thành phố đã hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá không thành thì tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thông báo thông tin sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân quan tâm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Trường hợp tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng không có người tham gia, UBND các huyện, thành phố xem xét, rà soát lại nhu cầu thực tế sử dụng đất ở tại địa bàn; nếu không có nhu cầu hoặc hạn chế nhu cầu về đất ở, trường hợp cần thiết xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chuyển mục đích sử dụng đất (đất ở sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp), thu hút đầu tư đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu quả, nhanh thu hồi vốn Nhà nước đã đầu tư kết cấu hạ tầng.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung xây dựng phương án tổ chức đấu giá các khu đất đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đấu nối cơ sở hạ tầng, kỹ thuật. Triển khai các thủ tục để thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện đấu giá các khu đất theo Kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt. Khẩn trương rà soát các trường hợp đất dôi dư sau rà soát, sắp xếp, xử lý và giao tài sản của các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chỉ đạo cơ quan tài chính xây dựng phương án xử lý nhà và đất, trình UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Giao Sở TN&MT tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh cập nhật, bổ sung các khu đất phát sinh theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố vào Kế hoạch sử dụng đất, Kế hoạch khai thác quỹ đất theo quy định. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư các dự án khai thác quỹ đất để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn về đất đai; tổ chức xây dựng phương án giá đất cụ thể trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư theo đúng tiến độ.

Sở Tài chính hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án; chủ trì, thẩm định trình UBND tỉnh phương án xử lý tài sản là các trụ sở làm việc dôi dư sau rà soát, sắp xếp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, đề xuất đưa quỹ đất vào tổ chức đấu giá đảm bảo kế hoạch thu ngân sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO