--Quảng cáo---

Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai 2019

Đất đai - Nguyễn Nga - 10:41 05/06/2020

(TN&MT) - Tính tới ngày 29/5, đã có 204/204 xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác xử lý ngoại nghiệp (điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, điều tra, khoanh vẽ thực địa); 39/204 xã đã hoàn thiện bản đồ, báo cáo kiểm kê đất đai năm 2019; 2/12 huyện thành phố đã hoàn thiện việc xây dựng bản đồ, số liệu kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

Hội nghị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Sơn La

Thực hiện Kiểm kê đất đai 2019, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập Ban chỉ đạo Kiểm kê đất đai; Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo và ban hành quy chế làm việc, giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo; ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2019; tổ chức Hội nghị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; phê duyệt kinh phí thực hiện kiểm kê với tổng kinh phí hơn 16,8 tỷ đồng, giao Sở TN&MT làm chủ đầu tư dự án.

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để phục vụ công tác kiểm kê. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tổng hợp các trường hợp biến động đất đai đã thực hiện xong thủ tục hành chính trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 (từ 1/1/2015-31/12/2019) để cung cấp cho UBND cấp xã để thực hiện kiểm kê cấp xã. Ban hành văn bản gửi các Sở, ngành có liên quan phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, số liệu phục vụ kiểm kê. Sau khi UBND tỉnh giao dự toán bổ sung kinh phí, Sở TN&MT đã triển khai các thủ tục giao cho đơn vị tiến hành kiểm kê.

Đặc biệt, Sở TN&MT đã tập trung, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ để cung cấp đường địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê. Sau khi nhận được đường địa giới hành chính 513, các đơn vị tư vấn thi công đã tập trung lực lượng rà soát, chỉnh sửa, điều chỉnh đường địa giới hành chính trong công tác kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, tính tới ngày 29/5, với công tác xử lý ngoại nghiệp (điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, điều tra, khoanh vẽ thực địa), đã hoàn thành tại 204/204 xã. Với công tác xử lý nội nghiệp, 39/204 xã đã hoàn thiện bản đồ, báo cáo kiểm kê đất đai năm 2019; 165/204 xã đang rà soát, chỉnh sửa, điều chỉnh đường địa giới hành chính theo đường địa giới hành chính 513.

Về cấp huyện, 2/12 huyện thành phố đã hoàn thiện việc xây dựng bản đồ, số liệu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện; 10/12 huyện đang tập trung thực hiện chỉnh sửa, điều chỉnh đường địa giới hành chính theo đường địa giới hành chính 513.

Tỉnh Sơn La đang tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê.

Như vậy, đến nay, tiến độ triển khai kiểm kê đất đai năm 2019 tại Sơn La còn chậm so với quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ TN&MT.

Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện, tỉnh Sơn La đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, về kinh phí triển khai, ngân sách tỉnh không đủ cân đối chi cho công tác kiểm kê, UBND tỉnh đã có Công văn số 3312/UBND-KT ngày 2/10/2019, Công văn số 571/UBND-KT ngày 4/3/2020 gửi Bộ Tài chính, Bộ TN&MT về việc xin hỗ trợ kinh phí thực hiện Kiểm kê đất đai năm 2019.

Bên cạnh đó, để đảm bảo số liệu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, việc cập nhật đường địa giới hành chính 513 vào công tác kiểm kê đất đai năm 2019 là cần thiết. Tuy nhiên, đường địa giới hành chính 513 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến tháng 8/2020 mới trình thẩm định, phê duyệt. Do đó, tiến độ công tác kiểm kê đất đai còn phụ thuộc nhiều vào mức độ hoàn thiện của đường địa giới hành chính 513.

Về phần mềm kiểm kê đất đai, qua kiểm tra, vận hành phần mềm TKDesktop 2019 có một số vướng mắc. Việc chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, đóng vùng các khoanh đất và cập nhật thông tin loại đất, loại đối tượng sử dụng đất lên bản đồ kiểm kê đất đai dạng số theo chỉ tiêu kiểm kê chi tiết, chỉ tiêu tổng hợp và chỉ tiêu kiểm kê chuyên đề vào phần mềm TKDesktop 2019 còn gặp lỗi phần mềm. Khi sử dụng bản đồ kết quả điều tra đất đai kỳ kiểm kê năm 2014 làm dữ liệu nền cho kỳ kiểm kê năm 2019 thì chuyển đổi mã loại đất lâm nghiệp của kỳ kiểm kê năm 2014 sang dữ liệu cho kỳ kiểm kê năm 2019 không nhận mã đất rừng do chỉ tiêu rừng tại kỳ kiểm kê đất đai 2014 không có chỉ tiêu chi tiết (đất rừng tự nhiên, đất rừng trồng, đất đang được phát triển rừng).

Tại điểm b khoản 8 Điều 17 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “b) Số liệu kiểm kê cấp huyện, tỉnh, vùng kinh tế - xã hội và cả nước được tổng hợp từ số liệu kiểm kê của của đơn vị hành chính trực thuộc bằng phần mềm thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Tuy nhiên, phần mềm TKDesktop 2019 hiện chỉ sử dụng được đối với cấp xã, đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh chưa có các tiện ích để nhập dữ liệu từ đơn vị hành chính cấp xã.

Thời gian tới, UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu các huyện, thành phố tập trung cao để chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND cấp xã và các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê.

Sở TN&MT đang thành lập Đoàn kiểm tra triển khai kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng sản phẩm và tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm tại 12 huyện, thành phố. Tập trung lực lượng các đơn vị chuyên môn của Sở, phối hợp chặt chẽ với các Phòng TN&MT cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các xã, các huyện chưa hoàn thành. Phấn đấu hoàn thiện kiểm kê đất đai tại cấp xã trước ngày 20/6; cấp huyện trước ngày 30/6; cấp tỉnh trước ngày 11/7.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO