--Quảng cáo---

Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

Môi trường - Nguyễn Nga - 16:04 02/04/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 748/UBND-KT, nhất trí nội dung Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 theo Tờ trình của Sở TN&MT.

Hội nghị tập huấn phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đất đai năm 2019

Theo Tờ trình của Sở TN&MT, dự kiến, năm 2020, tỉnh Sơn La sẽ tập trung thực hiện các nội dung tuyên truyền gồm: Tổ chức tập huấn Luật bảo vệ môi trường, đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoạt động trong các lĩnh vực có phát sinh nhiều chất thải ảnh hưởng tới môi trường; Tập huấn tuyên truyền pháp luật tài nguyên nước, khí tượng thủy văn tới các đơn vị có trạm KTTV chuyên dùng, các tổ chức hoạt động tài nguyên nước; Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ môi trường, đất đai, khoáng sản cho cán bộ cấp huyện, xã.

Thực hiện tái bản 2.000 cuốn sổ tay tuyên truyền về bảo vệ môi trường, gửi tới các tổ chức đoàn thể, UBND cấp xã, gồm: Sổ tay hướng dẫn quy trình ủ vỏ cà phê làm phân hữu cơ và xử lý nước thải chế biến cà phê theo hướng tái sử dụng chất thải với cơ sở chế biến cà phê quy mô hộ gia đình; sổ tay hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí số 15 thuộc bộ tiêu chí xã NTM nâng cao…

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền các hoạt động về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La: Tuyên truyền công tác kiểm kê đất đai năm 2019; kết quả quan trắc chất lượng môi trường năm 2019; tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước; các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường…

UBND tỉnh giao Sở TN&MT ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường là hoạt động thường niên của tỉnh Sơn La, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cấp huyện, xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến các doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định về tài nguyên, môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đơn vị.

Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các tin bài, chuyên mục gương điển hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ sử dụng hợp lý tài nguyên, nhằm phổ biến rộng rãi, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực, biến nhận thức thành hành động trong bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên của doanh nghiệp, người dân.

  • “Cột điện hoa” góp phần bảo vệ môi trường
    Môi trường - Nguyễn Nga - 21:02 29/03/2020
    (TN&MT) - Hòa chung không khí của Tháng thanh niên 2020, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Sơn La vừa phối hợp với Đoàn phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La thực hiện công trình "Cột điện hoa" tại 70 cột điện trên 3 tuyến đường của thành phố.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO