Sơn La: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lưu trữ dữ liệu về TN&MT

Nguyễn Nga| 07/01/2022 21:41

(TN&MT) - Từ năm 2019 đến nay, công tác lưu trữ dữ liệu về TN&MT đã và đang được tỉnh Sơn La quan tâm triển khai với nhiều thay đổi. Hệ thống thông tin, dữ liệu về TN&MT dần được số hóa, hướng tới chuyển đổi số để kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ cho công tác quản lý, khai thác, cung cấp dữ liệu.

Cá bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT Sơn La scan tài liệu lên kho lưu trữ dữ liệu.

Trước đây, công tác lưu trữ tài liệu TN&MT chưa thực sự được quan tâm, chú trọng, tài liệu còn lưu trữ phân tán ở nhiều cấp, nhiều ngành, chủ yếu ở dạng giấy; nhiều hồ sơ, tài liệu chưa được sắp xếp phân loại theo quy định.

Thực hiện Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT, Thông tư 32/2018/TT-BTNMT ngày 25/12/2018 của Bộ TN&MT quy định thu thập thông tin, dữ liệu TN&MT phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT. Hàng năm, đã ban hành Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về TN&MT. Với mục tiêu, dữ liệu về TN&MT phải được chuyển sang dạng số và lưu trữ theo quy định, đảm bảo an toàn, dễ quản lý, truy cập, tìm kiếm thông tin, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài, tránh thất lạc, mất dữ liệu. Dữ liệu sau khi thu thập phải được số hóa, để hiện đại hóa kho lưu trữ dữ liệu TN&MT.

 

Theo số liệu từ Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT, Sở TN&MT Sơn La, Sở TN&MT đã thu thập và lưu trữ được trên 27.200 hồ sơ, tài liệu, bản đồ các loại, trong đó, đã sắp xếp, chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ 240m, tương đương 23.980 đơn vị bảo quản và hơn 12.000 tờ bản đồ các loại tỷ lệ. Trong năm 2021, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị thuộc Sở, các sở, ngành có liên quan, phòng TN&MT các huyện, thành phố trong việc thực hiện kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu TN&MT. Đã tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về TN&MT năm 2022; Quyết định công bố danh mục dữ liệu TN&MT tỉnh với 31 nội dung. Phục vụ 139 lượt tổ chức, cá nhân khai thác hồ sơ, tài liệu, dữ liệu TN&MT với trên 1.000 hồ sơ.

Hiện nay, tài liệu, hồ sơ lưu trữ về TN&MT bao gồm: Số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo; các số liệu, kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá; quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kết quả thống kê, kiểm kê đất đai; kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép và các nội dung liên quan đến giấy phép; các chương trình, dự án thuộc ngành và hệ thống thông tin địa lý….

Cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT chỉnh lý hồ sơ đưa vào lưu trữ.

Đây là những nhóm hồ sơ, tài liệu rất có giá trị phục vụ thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử, được sản sinh trong quá trình hoạt động của các đơn vị, là căn cứ xác nhận sự việc đã xảy ra qua từng thời kỳ, từng giai đoạn và được lưu trữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Các nhóm hồ sơ này là nguồn tài liệu khẳng định quyền sử dụng đất, quyền khai thác nước, khoáng sản hợp pháp, môi trường được đảm bảo khi thực hiện dự án, góp phần phục vụ tốt hơn công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản. Các dữ liệu hồ sơ được lưu trữ còn là cơ sở giúp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và công tác khác thuộc lĩnh vực TN&MT.

Kho lưu trữ dữ liệu gốc về TN&MT.

Để đáp ứng yêu cầu công tác lưu trữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cung cấp, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kéo dài tuổi thọ của tài liệu gốc, Sở TN&MT Sơn La đang tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ tài liệu của ngành, xây dựng phần mềm kho lưu trữ điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, đã tạo được một cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý chặt chẽ, phục vụ việc tra cứu thông tin, khai thác nhanh, chính xác và hiệu quả, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT Sơn La.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lưu trữ dữ liệu về TN&MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO