--Quảng cáo---

Sơn La: Công khai kết luận thanh tra đất đai, xây dựng tại huyện Bắc Yên

Đất đai - Nguyễn Nga - 21:19 04/02/2023

(TN&MT) - Theo Kết luận số 10/KL-UBND ngày 30/1/2023, Kết luận Thanh tra việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ rõ các sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương này, đặc biệt làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 1988/QĐ-UBND, thanh tra việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng với UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan.

Nội dung thanh tra gồm: Việc đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng; việc thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng của UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan với các công trình xây dựng làm cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí trên địa bàn 4 xã Tà Xùa, Phiêng Ban, Háng Đồng, Làng Chếu.

a1(3).jpg

UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công khai Kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng với UBND huyện Bắc Yên.

Điểm danh vi phạm

Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Bắc Yên đề ra, mục tiêu đến năm 2025, Bắc Yên được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh.

Đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn 4 xã Tà Xùa, Phiêng Ban, Làng Chếu, Háng Đồng, có 78 chủ công trình đã và đang đầu tư xây dựng 95 công trình cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống, khu vui chơi giải trí… phục vụ hoạt động du lịch. Tổng diện tích sử dụng đất là 113.115,9 m2.

Tuy nhiên, phần lớn các công trình xây dựng là tự phát. Ngoài ra, còn có tình trạng người dân tự ý san ủi mặt bằng để xây dựng nhà ở, các công trình khác. Căn cứ kết quả thanh tra bước đầu, UBND huyện đã chỉ đạo các xã cưỡng chế tháo dỡ 11 công trình vi phạm và đang tiếp tục triển khai xử lý.

Theo Kết luận Thanh tra số 10/KL-UBND, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đối với phòng TN&MT, phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND cấp xã và các đơn vị có chức năng trên địa bàn huyện trong quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, các hoạt động du lịch... chưa thường xuyên, liên tục, để các vi phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa xử lý đầy đủ, nghiêm túc.

Cụ thể, trong công tác quản lý đất đai, 27/28 trường hợp thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa đảm bảo quy định, gồm 18 trường hợp cấp GCN không đúng quy định phải thu hồi; 9 trường hợp có sai sót về trình tự, thủ tục.

Nhiều công trình xây dựng trên đất có nguồn gốc là đất rừng phòng hộ đã được huyện Bắc Yên cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, đất nương rẫy… nhưng không kê khai đăng ký đất đai. Xây dựng ra ngoài diện tích đất ở đã được cấp GCN, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

anh-2(1).jpg

Về trật tự xây dựng, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Tà Xùa do UBND huyện thực hiện chưa đảm bảo. Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của 4 xã chưa được rà soát, điều chỉnh tổng thể. 

Một số công trình mật độ xây dựng được cấp phép không đảm bảo theo đồ án quy hoạch được xây dựng. Còn tình trạng công trình xây dựng nằm trong ranh giới quy hoạch, thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép xây dựng nhưng chưa có giấy phép...

Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm

Kết luận thanh tra chỉ rõ các nhóm nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến vi phạm tồn tại trong thời gian dài mà chưa được xử lý triệt để.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm, thuộc về Tập thể lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện được giao phụ trách trong thời kỳ thanh tra, đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát quản lý nhà nước về đất đai, trật tự; chịu trách nhiệm về các tồn tại, khuyết điểm, sai phạm trong công nhận, cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất với 27 trường hợp vi phạm…

Phòng TN&MT, Trưởng, phó phòng và các cá nhân được giao phụ trách chịu trách nhiệm về các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu cho UBND huyện công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất với 27 trường hợp có tồn tại, khuyết điểm, sai phạm.

anh-3(1).jpg

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng, phó phòng và các cá nhân được giao phụ trách chịu trách nhiệm về các tồn tại, hạn chế, vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng; chưa tiến hành kiểm tra, xử lý khi phát sinh các vi phạm về trật tự xây dựng.

Tập thể UBND 4 xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách và các cá nhân được giao phụ trách quản lý đất đai, xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc để xảy ra các vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng. Công chức địa chính quản lý đất đai, xây dựng chịu trách nhiệm chưa đầy đủ, nghiêm túc trong tham mưu cho UBND xã thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng…

Xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục vi phạm

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bắc Yên xem xét xử lý theo quy định 18 GCNQSDĐ cấp trái quy định. Rà soát, tổ chức lập quy hoạch khu vực Tà Xùa, Háng Đồng để quản lý đất đai, thu hút đầu tư, phát triển du lịch đúng quy định, đúng định hướng, có tầm nhìn dài hạn.

anh-1.jpg

Chỉ đạo Chủ tịch UBND 4 xã, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu 34 chủ công trình đã bị xử phạt chấp hành việc nộp phạt và khắc phục hậu quả theo yêu cầu. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý các công trình có vi phạm trong việc sử dụng đất, trật tự xây dựng đã được Đoàn thanh tra chỉ ra.

Giao Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Sở Nội vụ trên cơ sở kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân của huyện Bắc Yên, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh hình thức xử lý với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ theo phân cấp. Báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/2/2023.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT hướng dẫn huyện Bắc Yên xử lý với GCNQSDĐ đã cấp trái quy định. Tham mưu đề xuất thành lập Tổ công tác của tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Bắc Yên thực hiện nội dung theo Kết luận thanh tra và xử lý các vi phạm. Hoàn thành trước ngày 25/2/2023.

  • “Home stay” không phép – Sơn La chỉ đạo xử lý nghiêm
    Đất đai - Nguyễn Nga - 23:11 22/05/2022
    (TN&MT) - Trước hiện tượng tại một số địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng các “home stay” (một dạng lưu trú cho khách du lịch) không phép, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các huyện kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO