Trong nước

Sơn La: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nguyễn Nga 06/12/2023 - 12:33

(TN&MT) - Ngày 6/12, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp".

Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, các nội dung cần triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

a1.jpg
Quang cảnh Hội thảo.

Trong đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La, chưa phát hiện yếu tố phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Các vấn đề phức tạp về an ninh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời, không để các thế lực thù địch có biểu hiện lợi dụng, kích động người dân khiếu kiện, gây mất ổn định xã hội; các chính sách về quyền con người, chính sách xã hội được chỉ đạo thực hiện đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản, văn học - nghệ thuật... được tăng cường, không để xảy ra những sơ hở để các thế lực thù địch có thể lợi dung để chống phá. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo được thực hiện theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội thảo đã đón nhận 45 bài viết với nội dung phong phú, đa dạng, đề cập đến nhiều vấn đề dưới nhiều góc tiếp cận, lĩnh vực công tác khác nhau trong hệ thống chính trị. Trong đó, có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận đến từ: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ chí Minh, Bộ Tư lệnh 86, Học viện An ninh Nhân dân, Ban Tuyên giáo thành ủy Hải Phòng, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện ủy, thành ủy của Sơn La.

a2.jpg
Các đại biểu dự Hội thảo.

Các tham luận, bài viết đều thống nhất khẳng định: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay là một nội dung cơ bản, hệ trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, ảnh hưởng trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đối với sự sống còn của Đảng và chế độ ta.

Các đại biểu đã tập trung bàn thảo những cách làm hay, hiệu quả, phát huy tính gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng; góp phần đập tan những luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch để nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kiên định mục tiêu cao nhất là độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, dân chủ, công bằng, phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân.

Nội dung hội thảo là cơ sở tham vấn với các bộ, ban, ngành của Trung ương, của tỉnh Sơn La trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quán triệt và nâng cao hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và cả nước nói chung.

Thông qua Hội thảo, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh Sơn La, góp phần bổ sung hệ thống lý luận sắc bén, nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại đảng các cấp đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO