Sơn La: Ban hành giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Nguyễn Nga| 25/04/2022 18:53

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022, về giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng của quyết định là cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

2(3).jpg

Ảnh minh họa.

Quyết định đã quy định giá sản phẩm làm cơ sở lập, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh, gồm: Lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Giá sản phẩm chưa tính chi phí lập nhiệm vụ dự án, chi phí kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2022; thay thế Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La.

Theo Sở TN&MT Sơn La, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã dự thảo đơn giá lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện; ban hành Công văn gửi các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo; gửi Trung tâm thông tin – Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung công khai xin ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động.

Ban hành Công văn gửi Sở TN&MT các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái xin ý kiến và đề nghị cung cấp đơn giá lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện trên địa bàn các tỉnh giáp ranh có điều kiện tương đồng với Sơn La. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung Dự thảo; gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định; từ đó, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Ban hành giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO