--Quảng cáo---

Sớm hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Ngành TN&MT - Trường Giang - 12:25 01/04/2020

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân tại buổi làm việc trực tuyến với Tổng cục Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào sáng ngày 4/1, tại Hà Nội.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam...

Ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, năm 2018, Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai đã giao Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai tổ chức điều tra, khảo sát, xây dựng đề cương và dự toán chi tiết dự án “Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” quy định của Luật Đất đai 2013.

Sau khi Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch có hiệu lực thi hành, Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được chỉnh sửa hoàn thiện.

Ngày 27/6/2019, Bộ TN&MT đã có Tờ trình số 31/TTr-BTNMT trình Chính phủ về việc đề nghị thẩm định Nhiệm vụ “Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tiếp đó, ngày 05/8/2019, Bộ TN&MT đã có Tờ trình số 38/TTr-BTNMT trình Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập “Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thứ trưởng Bộ TN&MT chỉ đạo tại buổi làm việc trực tuyến với Tổng cục Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan sáng 1/4

Tới ngày 19/12/2019, Chính phủ đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định cấp quốc gia với kết quả 100% thành viên hội đồng bỏ phiếu thông qua Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng theo ông Chu An Trường, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng, Tổng cục Quản lý đất đai đã hoàn thiện hồ sơ, thuyết minh Nhiệm vụ theo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng và ý kiến các thành viên Hội đồng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt tại Tờ trình số 105/TTr-BTNMT ngày 31/12/2019.

Trên cơ sở hồ sơ nhiệm vụ đã được chỉnh sửa, Chính phủ đã lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến nay, đã nhận được đầy đủ các ý kiến các thành viên Chính phủ, trong đó đa số các thành viên đã đồng ý với đự thảo Nghị quyết, tuy nhiên còn 3 ý kiến của 3 Bộ ngành về bổ sung chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp, đất hành lang bảo vệ an toàn các công trình công cộng, căn cứ dự toán kinh phí, quan điểm, mục tiêu tại dự thảo Nghị quyết. Hiện Tổng cục đang giải trình tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung này.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý đất đai trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhiệm vụ này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai tập trung hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các thành viên Chính phủ làm sâu sắc hơn Dự thảo Nghị quyết. 

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong việc thực hiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và việc Quy hoạch không gian biển, Quy hoạch tài nguyên ven bờ để tránh chồng chéo, xung đột, đảm bảo tính thống nhất, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Tổng cục cần làm việc với Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nội dung trong nhiệm vụ lập Quy hoạch để thống nhất trong các quy hoạch liên quan, xây dựng đánh giá môi trường chiến lược.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai sớm hoàn thiện dự toán kinh phí cho công tác này, nhằm đảm bảo sau khi dự thảo Nghị quyết được Chính phủ phê duyệt kịp thời, chủ động triển khai…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO