Sở TN&MT Vĩnh Phúc: Lá cờ đầu của ngành Tài nguyên và Môi trường

04/08/2017 00:00

(TN&MT)  - Được thành lập ngày 25/6/2003 trên cơ sở bộ máy của Sở Địa chính và một số đơn vị liên quan, gần 15 năm qua, Sở TN&MT Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT.

Trong những năm qua với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, Sở đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực quản lý góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh - chính trị và trật tự - an toàn xã hội của địa phương và sự phát triển chung của ngành TN&MT.

Ngay những năm đầu thành lập, Sở đã tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 1999 - 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005), quy hoạch sử dụng đất của các huyện cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quy định hiện hành của pháp luật. Quy hoạch sử dụng đất cấp xã đã được UBND tỉnh phê duyệt, tính đến cuối năm 2003 đã hoàn thành 136/152 xã, phường, thị trấn; còn lại 16 xã, phường do chia tách địa giới hành chính và một số quy định mới của Luật Đất đai năm 2003 nên chưa hoàn thành.

BCH Đảng bộ Sở TN&MT Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020
BCH Đảng bộ Sở TN&MT Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác thu hồi, giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện được 4.388,33 ha; tiếp tục triển khai dự án tổng thể về đo đạc bản đồ lập hồ sơ địa chính đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 1999; số hộ gia đình, cá nhân đã được cấp GCNQSDĐ thổ cư là 91%, đất nông nghiệp được 90,8%, đất lâm nghiệp cấp được 71%; cấp được 1.054 GCNQSDĐ cho các tổ chức sử dụng đất.

Cũng trong giai đoạn này, Sở đã xác nhận được 233 Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, phê duyệt 47 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo tiền đề từng bước đưa công tác bảo vệ môi trường đi vào nề nếp; thực hiện các nhiệm vụ quan trắc môi trường nước mặt trên hệ thống các sông trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2001 đến hết năm 2005, tỉnh đã cấp phép hoạt động khoáng sản tại 18 điểm mỏ chủ yếu là khai thác đá xây dựng; khai thác cát, sỏi, khai thác sét làm gạch ngói, khai thác đất san lấp…; tập trung chỉ đạo tổ chức điều tra, thu thập để xây dựng cơ sở dữ liệu nước ngầm trên địa bàn; triển khai quy hoạch khai thác nước ngầm 3 huyện Bình Xuyên, Mê Linh và thị xã Phúc Yên.

Sau một thời gian đi vào hoạt động (từ 2006 - 2010), Sở TN&MT Vĩnh Phúc tiếp tục được hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế. Sở tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1997 - 2010.

Với những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngành TN&MT đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
Với những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngành TN&MT đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Từ năm 2010, thực hiện rà soát đánh giá, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010; triển khai xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 ba cấp (tỉnh, huyện, xã) theo quy định của Luật Đất đai.

Thực hiện giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất. Hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính các huyện: Yên Lạc và Tam Dương, Vĩnh Tường. Hoàn thành công tác thành lập cơ sở dữ liệu (CSDL) nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000 và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Tính đến năm 2010, toàn tỉnh đã đo đạc, lập bản đồ địa chính cho 5/9 huyện, thành, thị.

Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chương trình lớn về bảo vệ môi trường; công tác thẩm định hồ sơ môi trường ngày càng đảm bảo chất lượng. Giai đoạn này, Quỹ Bảo vệ môi trường được thành lập và đi vào hoạt động. Bước đầu, Quỹ đã kiện toàn bộ máy, thông tin rộng rãi để khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn xây dựng hệ thống xử lý chất thải, thúc đẩy việc chấp hành ký Quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; tiếp tục thực hiện các dự án, đề tài về tài nguyên nước và biến đổi khí hậu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản...

Tiếp theo những thành tựu đạt được, giai đoạn 2011 đến nay, Sở tập trung chỉ đạo thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015. Sở cũng thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 được HĐND tỉnh thông qua, đang chờ Chính phủ phê duyệt.

Hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính các huyện: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô. Hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu 1:2.000 từ bản đồ địa hình vả ảnh hàng không kỹ thuật số khu vực thị xã Phúc Yên và dự án xây dựng bản đồ không gian ba chiều tỷ lệ 1:2.000 thành phố Vĩnh Yên.

Kết quả từ những nỗ lực ấy, Vĩnh Phúc được Bộ TN&MT đánh giá cơ bản hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu. Công tác quản lý về quy hoạch, giao cấp đất, cho thuê đất, giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai và cấp GCNQSDĐ được tăng cường, đảm bảo cho người sử dụng đất được thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình.

Công tác thẩm định hồ sơ môi trường ngày càng đảm bảo chất lượng, trong giai đoạn này xác nhận được 91 Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, 64 Bản cam kết bảo vệ môi trường, phê duyệt 138 Báo cáo ĐTM, thẩm định 31 dự án cải tạo và phục hồi môi trường; thẩm định và cấp 210 Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh cấp 11 Giấy phép quản lý chất thải nguy hại; thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho 17 đơn vị, giám sát tiêu hủy phế liệu cho 5 đơn vị…

Triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án về bảo vệ môi trường. Quỹ bảo vệ môi trường đã triển khai giải ngân cho vay đối với 18 công ty, 3 hợp tác xã, 2 trang trại chăn nuôi với 27 dự án. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 38 quyết định cấp giấy phép khai thác nước dưới đất. Giám đốc Sở đã cấp 26 giấy phép và gia hạn 9 giấy phép xả nước thải; triển khai và thực hiện 3 đề tài, dự án để phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước có hiệu quả; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020; phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác đá, cát sỏi, đất san lấp trái phép trên địa bàn một số huyện, thành, thị theo quy định của pháp luật…

Hàng năm, Sở tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và chính quyền cơ sở việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoán sản để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi vi phạm; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo theo quy định; làm tốt công cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

Với những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngành TN&MT đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, được Chính phủ, Bộ TN&MT và UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Mặc dù, quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực nhạy cảm, khó khăn, phức tạp, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TN&MT và sự phối hợp của UBND các huyện, thị, thành phố, các Sở, ngành, đơn vị liên quan, những năm tiếp theo Sở TN&MT sẽ nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phạm Khải - Hải ngọc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Vĩnh Phúc: Lá cờ đầu của ngành Tài nguyên và Môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO