--Quảng cáo---

Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022

Môi trường - Lê Hùng - 16:24 26/07/2022

(TN&MT) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường được giao, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ.

Tích cực triển khai

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2022, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai ở địa phương, Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP. Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ liên quan đến lĩnh vực đất đai; đồng thời, tổ chức thực hiện Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô 500 ha.

Cùng với đó, Sở TN&MT thực hiện hoàn thành việc thẩm định và trình UBND TP. Cần Thơ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của 4 huyện: Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Phong Điền và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với 9/9 quận, huyện; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc tích hợp các hợp phần lĩnh vực tài nguyên và môi trường vào quy hoạch phát triển TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời, tham mưu TP. Cần Thơ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW của Thành ủy Cần Thơ về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn thành phố.

t7.jpg

Sở TN&MT TP. Cần Thơ hiện đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2022, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngoài ra, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đã đẩy mạnh việc quản lý và thu hồi quỹ đất tại các dự án trên địa bàn thành phố. Tính lũy kế đến hết tháng 6/2022, Sở TN&MT đã thu hồi và quản lý quỹ đất tại 17 dự án với tổng diện tích 10,64ha; bố trí 604 lô nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án; tổ chức đấu giá 0,57ha đất; giao hơn 4 ha đất cho các tổ chức để thực hiện các công trình, dự án.

Trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH, Sở TN&MT TP. Cần Thơ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cải thiện môi trường ở khu vực đô thị và nông thôn. Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TN&MT đã tổ chức 4 lớp phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực môi trường cho đội ngũ công chức quản lý môi trường, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; huy động hàng ngàn lượt các bộ, công chức, người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022.

Đồng thời, Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn triển khai thực hiện dự án thu gom tự động rác nổi trên sông tại TP. Cần Thơ; thí điểm dự án vì sông Mê Kông không rác - thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện dự án xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do BĐKH gây ra và tăng cường mạng lưới quan trắc, cảnh báo xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã ban hành đầy đủ các kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong năm 2022; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn thực hiện các quy định về phân cấp quản lý viên chức và văn thư lưu trữ; đồng thời, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kết nối hệ thống quản lý đất đai của Ngành TN&MT với hệ thống một cửa điện tử thành phố, góp phần giúp việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC về đất đai đồng bộ trên một hệ thống.

Tập trung hoàn thành

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao, từ nay đến cuối năm 2022, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã đề ra một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện. Cụ thể, Sở TN&MT tiếp tục tập trung hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 để tham mưu UBND TP. Cần Thơ trình Chính phủ phê duyệt theo quy định; tiếp tục tham mưu TP. Cần Thơ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ liên quan đến lĩnh vực đất đai và điều chỉnh, bổ sung Quyết định quy định Bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 - 2024.

t7a.jpg

Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ và dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai TP. Cần Thơ; đồng thời, tổ chức rà soát các nội dung còn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để tham mưu UBND TP. Cần Thơ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của thành phố hoặc xin ý kiến hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất công do Sở TN&MT đang quản lý nhằm tạo nguồn thu ngân sách cho thành phố; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình xây dựng âu thuyền Cái Khế, bờ kè sông Cần Thơ, khu tái định cư phường Long Hòa,... thuộc dự án phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

Song song đó, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành các văn bản pháp quy quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thuộc thẩm quyền của địa phương; tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn và hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025; triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ môi trường đến doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ triển khai dự án xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do BĐKH gây ra và tăng cường mạng lưới quan trắc, cảnh báo xâm nhập mặn tại TP. Cần Thơ; phối hợp thực hiện các hoạt động tiếp theo của dự án nghiên cứu kinh tế thích ứng khí hậu tại TP. Cần Thơ do quỹ KfW và quỹ giải pháp InsuResilience hỗ trợ; xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng trên dịa bàn thành phố.

Đối với công tác cải cách hành chính về tài nguyên và môi trường, theo Kế hoạch từ nay đến cuối năm 2022, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ trình UBND thành phố ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng sẽ tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính của TP. Cần Thơ; giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến quy định, thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến bằng nhiều hình thức như: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT, trên ứng dụng Zalo offical, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến.

Sở TN&MT cũng kiến nghị UBND TP. Cần Thơ xem xét, chỉ đạo UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm gửi về Sở TN&MT thẩm định, đảm bảo đúng thời gian quy định; rà soát các dự án có khả năng thực hiện trong năm 2022 và đã được bố trí vốn đầy đủ để Sở TN&MT tổng hợp, làm cơ sở cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện; đồng thời, đảm bảo danh mục các dự án cần thu hồi đất được triển khai thực hiện có hiệu quả.

  • TP. Cần Thơ: Tập trung chuyển đổi số Ngành TN&MT
    Ngành TN&MT - Lê Hùng - 22:38 22/06/2022
    (TN&MT) - Ngày 22/6, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và vai trò của nền tảng quy hoạch không gian đối với chuyển đổi số. Tham dự Hội thảo có đại diện Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường - Bộ TN&MT; Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý - Trường Đại học Bách khoa TP.HCM; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính TP. Cần Thơ...

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO