Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Lê Hùng| 08/02/2022 11:15

Hiện tại, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã và đang tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, góp phần giúp tỉnh Sóc Trăng phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, Sở TN&MT đã đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông với 521 hồ sơ được giải quyết trước hạn, chiếm 100% số TTHC đã giải quyết; nâng cấp 93/106 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; rà soát và tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng công bố mới 15 TTHC lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, tổng hợp biển.

Cùng với đó, Sở TN&MT cũng đã trình UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai lập đề cương, dự toán các nhiệm vụ thường xuyên về đất đai trên địa bàn tỉnh; đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện các nội dung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022.

a1.-so-tn-mt-soc-trang.jpg

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng hiện đang tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, tạo nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Theo Sở TNMT tỉnh Sóc Trăng, đến cuối năm 2021, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt 99,96% diện tích cần phải cấp; đồng thời, triển khai giao đất cho 22 tổ chức với diện tích 74,5ha; cho 20 tổ chức thuê đất với diện tích 102,2ha; thu hồi đất của 6 tổ chức với diện tích 1,5ha và chuyển mục đích sử dụng đất đối với 5 tổ chức với diện tích 7,9ha...

Đối với lĩnh vực môi trường, trong năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện hoàn thành 4/4 chỉ tiêu kinh tế - xã hội về môi trường được giao, trong đó có một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao như: 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại đạt 100%.

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng cũng đã thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường nhằm thu thập, cung cấp, dự báo diễn biến của các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, Sở TN&MT đã thực hiện tổng cộng 23 đợt quan trắc chất lượng đất, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước mưa. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở TN&MT đã kịp thời hướng dẫn việc phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm thiểu lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT đã tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành đối với dự thảo Sổ tay hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào chương trình, kế hoạch các ngành; trình UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Triển khai nhiều giải pháp

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, năm 2022, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách TTHC lĩnh vực đất đai thông qua việc cắt giảm thời gian thực hiện và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC nhằm tạo môi trường thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; triển khai thu phí, lệ phí, thuế điện tử đối với các TTHC về đất đai; khai thác và quản lý tốt quỹ đất công, đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

a2.-bao-ve-moi-truong.jpg

Các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương cùng tham gia

Cùng với đó, Sở TN&MT sẽ triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất định kỳ; tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; công khai bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; tăng cường và đa dạng hóa công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trong đó tập trung triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành quy định pháp luật, phân loại chất thải rắn tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông dùng một lần.

Sở TN&MT tiếp tục vận hành mạng lưới quan trắc môi trường làm cơ sở dự báo và cung cấp thông tin về chất lượng môi trường nước, đất, không khí trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án như xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường; chuyên đề bảo vệ môi trường; bộ chỉ thị môi trường nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ công tác dự báo, phòng ngừa ô nhiễm ngày càng chính xác, hiệu quả hơn.

Đồng thời, Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; việc nhập khẩu phế liệu, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng gây nguy hại cho môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải lớn, có chứa hàm lượng các chất ô nhiễm cao; tăng cường bảo vệ môi trường các lưu vực sông, cải thiện, phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải tại các khu, cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Song song đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng sẽ tăng cường công tác giám sát các dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh, bảo đảm không để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng; tổ chức thống kê chất thải, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, tham mưu thẩm định và trình UBND tỉnh Sóc Trăng cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; thu thập, tổng hợp các thông tin, số liệu quan trắc về tài nguyên nước để đánh giá, dự báo diễn biến về tài nguyên nước mặt, nước dưới đất; thực hiện các dự án điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính và cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Sóc Trăng về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam, trong đó tập trung xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức thu gom chất thải nhựa trôi nổi tại các sông, kênh rạch,... khu vực ven biển; tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO