Sở TN&MT Quảng Trị triển khai giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

20/07/2018 18:01

(TN&MT) - Ngày 20/7, Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết công tác TN&MT 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6...

 

(TN&MT) - Ngày 20/7, Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết công tác TN&MT 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN&MT cùng các Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị.
 

1a
Ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, ngành TN&MT Quảng Trị đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng sự kiện về môi trường, biển và hải đảo được tổ chức kết hợp với tuyên truyền cổ động trực quan thu hút hàng ngàn lượt người dân tham gia và hưởng ứng.

Những khó khăn, vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng được kịp thời giải quyết, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định và trực tiếp ký giấy chứng nhận cho 106 hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo quy trình, thời gian theo quy định. Tổ chức thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cùng với trình thu hồi đất cho 20 hồ sơ. Tham mưu giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho 19 vụ việc. Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức 2 đợt đấu giá và bán trực tiếp, nộp ngân sách nhà nước 105 tỷ đồng.
 

2a


Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được các ngành chức năng triển khai đảm bảo. Qua đó đã kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và các sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời thanh tra, kiểm tra những hạn chế về chính sách, pháp luật cũng được kịp thời bổ sung, hoàn thiện. Kết quả, cơ quan chức năng đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra và ban hành kết luận kiểm tra việc chấp hành quy định Nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại 5 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đối với 3 dự án diện tích gần 17 ha và gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với 2 dự án diện tích 1,6 ha. Kiểm tra đột xuất tình hình chấp hành pháp luật TN&MT đối với 2 tổ chức, tham mưu trình UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 234 triệu đồng...

Nhiệm vụ trong các tháng còn lại năn 2018 được Sở TN&MT Quảng Trị đặt ra: Tổ chức công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) sau khi được Chính phủ phê duyệt. Trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích đất lúa, đất có rừng phòng hộ, đất có rừng đặc dụng; trình UBND tỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Triển khai các nhiệm vụ quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, xử lý khai thác trái phép khoáng sản, thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt...
 

4a


Tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị cho rằng: Trong 6 tháng đầu năm, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên của Sở TN&MT đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vừa tham mưu, tổng hợp, vừa phục vụ trong công tác quản lý Nhà nước của Sở TN&MT; làm đầu mối trong việc tổ chức phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và xử lý công việc; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong việc triển khai, thực hiện đề án, nhiệm vụ công tác trọng tâm...

Giải pháp để đi đến thắng lợi trong hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 được ông Nguyễn Trường Khoa chỉ ra: Tiếp tục kiện toàn, tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính trong lĩnh vực TN&MT. Tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thi hành Luật đất đai, Luật tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành thuộc lĩnh vực TN&MT. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biển pháp luật về lĩnh vực TN&MT. Tăng cường kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật TN&MT, kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định, kiên quyết thu hồi các trường hợp vi phạm pháp luật và lãng phí tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất ở khu đô thị...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Quảng Trị triển khai giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO