--Quảng cáo---

Sở TN&MT Lai Châu: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thời sự - 00:00 20/10/2017

(TN&MT) – Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở TN&MT tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện CCTTHC. Nhờ đó, đã đạt được một số kết quả tích cực, hiệu quả quản lý Nhà nước của hệ thống chính trị được nâng cao.

Để làm tốt công tác CCHC, hàng năm, Sở TN&MT tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thường xuyên tổ chức rà soát và điều chỉnh TTHC trên từng lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, đa dạng hóa về hình thức, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác CCTTHC. Đảm bảo thời gian giải quyết TTHC được cắt giảm 20%. Riêng TTHC về thẩm định đánh giá tác động môi trường giảm 50% so với thời gian quy định. Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết các TTHC đúng hẹn...

Sở TN&MT tỉnh Lai Châu thường xuyên rà soát các TTHC về tài nguyên và môi trường. Thực hiện đồng bộ các nội dung nhiệm vụ CCHC với triển khai cơ chế một cửa. Rà soát lại hệ thống TTHC, đánh giá mức độ phù hợp của các thủ tục nhằm đưa ra áp dụng chung tại bộ phận một cửa. Tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện giải quyết các TTHC.

Lai Châu chú trọng phát huy vai trò của bộ phận một cửa trong CCTTHC.
Lai Châu chú trọng phát huy vai trò của bộ phận một cửa trong CCTTHC.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu cho biết: Sở TN&MT tỉnh Lai Châu là một trong 4 sở ngành bắt buộc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Từ đó, chất lượng xử lý TTHC đã được nâng lên, số lượng giao dịch tăng, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, các vấn đề giao dịch giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân được tiến hành thuận lợi, đúng quy định.

Các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai luôn là một trong những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Vấn đề về nguồn gốc, lịch sử đất đai cũng như trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa thông qua chính quyền nên trong quá trình sở hữu đất đai dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện. Nhờ trực tiếp đối thoại với cơ quan chuyên môn qua hệ thống interrnet đã giúp các tổ chức, cá nhân giảm bớt thời gian và công sức đi lại. Các ý kiến được các phòng, ban trực thuộc Sở đưa ra các phương án trả lời hợp tình, hợp lý, giúp cho mỗi người dân hiểu rõ và chấp hành Luật tốt hơn.

Ông Nguyên Văn Sáu cho biết thêm: Để công tác CCTTHC tiếp tục đạt hiệu quả cao, Sở TN&MT Lai Châu đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý. Yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát, công khai các TTHC; tiến hành đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về TTHC. Cùng với đó, thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm với cán bộ công chức thực hiện chưa tốt công tác CCTTHC, gây phiền hà, khó khăn với tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt việc tư vấn pháp luật, TTHC về tài nguyên và môi trường; tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị qua dây nóng của Sở về những tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên đại bàn tỉnh Lai Châu. Triển khai thực hiện hiệu qủa việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức và người dân thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, tăng cường bố trí kinh phí thực hiện công tác CCTTHC, hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định. 

Với những nỗ lực trong công tác CCHC, Sở TN&MT Lai Châu đã được nhận nhiều thành tích đáng ghi nhận. Song, hơn hết là tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giải quyết công việc nhanh, gọn và hiệu quả.

Hà Thuận

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO