Ngành TN&MT

Sở TN&MT Hải Phòng: Tuyên truyền về chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP

Hoàng Phong 22/05/2024 - 20:24

(TN&MT) - Sở TN&MT Thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền về chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP.

Theo đó, Giám đốc Sở TN&MT Hải Phòng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND thành phố và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung tuyên truyền chính sách pháp luật và mục tiêu, lợi ích triển khai Đề án 06, tài khoản định danh điện tử, Căn cước công dân gắn chip, Trung tâm dữ liệu quốc gia để tạo nhận thức chung và sự đồng thuận trong nhân dân.

Các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở có nhiệm vụ tuyên truyền triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

a273f7291a84c0da9995-a0cd2fdfefd5414e87e1990b26ede340.jpg
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lý lịch tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân về trách nhiệm phối hợp xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và mục đích, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp cũng như quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xóa án tích, tái hòa nhập cộng đồng của công dân.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Kế hoạch số 62 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố Hải Phòng về việc Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; và Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Giám đốc Sở TN&MT Hải Phòng cũng yêu cầu 100% công chức, viên chức, Đảng viên đi đầu, gương mẫu chủ động tìm hiểu thông tin, nội dung pháp luật và tuyên truyền, hướng dẫn người thân, người dân các nội dung pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử liên quan. Bên cạnh đó, phát động và tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử” trên địa thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Hải Phòng: Tuyên truyền về chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO