--Quảng cáo---

Sở TN&MT Đồng Nai: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngành TN&MT - Tường Tú - 11:01 12/10/2021

(TN&MT) - Mặc dù, dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động của ngành TN&MT nói riêng, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm  hoàn thành tốt “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Đồng Nai, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đạt được một số kết quả khả quan

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong 9 tháng năm 2021, Sở TN&MT cùng ngành TN&MT đã nỗ lực triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng theo chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Đồng Nai, chương trình công tác của UBND tỉnh và các nhiệm vụ thường xuyên của ngành TN&MT đạt được một số kết quả khả quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đó, Đồng Nai tiếp tục duy trì thu gom, xử lý 100% chất thải y tế; 100% chất thải nguy hại; 100% chất thải rắn công nghiệp không nguy hại; 100% chất thải rắn sinh hoạt, trong đó tỷ lệ chôn lấp được duy trì dưới 15%; 100% các khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% KCN có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. Sở TN&MT còn tổ chức thực hiện liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch. Mặt khác, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ tổ chức đạt trên 99% và hồ sơ hộ gia đình, cá nhân đạt trên 98%.

Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục theo dõi và xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo dự án, Sở TN&MT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, xử lý tổng thể các vấn đề liên quan đến thu hồi, bồi thường và tổng hợp, báo cáo tiến độ Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo định kỳ hàng tháng; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn xử lý một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án; hướng dẫn UBND huyện Long Thành thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc trách nhiệm của Sở TN&MT đạt so với kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 7414 ngày 30/6/2021 về tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ các Quyết định của Trung ương, Sở TN&MT Đồng Nai còn có Văn bản số 5361 ngày 14/7/2021 về hướng dẫn thực hiện quản lý, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai đến UBND các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa để tổ chức thực hiện nhằm thống nhất việc quản lý, xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã hoàn thành phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Nai thuộc Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” theo Kế hoạch số 13113 ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai. Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong 9 tháng năm 2021, Sở TN&MT Đồng Nai đã hoàn thành 3 Kết luận thanh tra/3 đơn vị và hiện Sở TN&MT đang tạm dừng thanh tra đối với 3 đoàn thanh tra/3 đơn vị do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra 6 cuộc/68 đơn vị, ban hành 2 Thông báo kết luận và đang tiến hành kiểm tra 2 cuộc/64 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT Đồng Nai đã phát hiện, xử lý vi phạm đối với 41 trường hợp và ban hành 41 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 1,65 tỷ đồng; thu tiền xử phạt được 1.598 tỷ đồng, đạt 97,3%.

Xác định được các nhiệm vụ trọng tâm

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2021 cũng như của cả năm 2021, Sở TN&MT sẽ tổ chức thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện; lập Kế hoạch kiểm tra đất lúa, đất rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 2390 ngày 10/3/2021; tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; tham mưu UBND tỉnh trình Danh mục các dự án cần thu hồi đất, các dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 tỉnh Đồng Nai.

Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường tại đơn vị xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế ở địa phương.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục tổ chức, giám sát tiến độ sử dụng đất đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2017, 2018, 2019 mà chủ đầu tư có báo cáo chưa đầu tư xây dựng hoàn thành dự án và chưa có báo cáo tiến độ, có văn bản đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm; đồng thời, Sở TN&MT sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho các dự án: Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành; đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết; cải tạo, nâng cấp công trình thiết yếu đoạn Nha Trang Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM...

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai lập phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quy hoạch tỉnh Đồng Nai; triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của Đề án đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng hoạt động khoáng sản đến môi trường và sông Buông cụm mỏ đá Tam Phước - Phước Tân do các doanh nghiệp Cụm mỏ Tam Phước - Phước Tân theo đúng Đề cương đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về theo dõi các khu xử lý chất thải thực hiện triển khai các hạng mục xử lý chất thải sinh hoạt; phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp liên quan nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021 trên địa bàn tỉnh; triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hướng dẫn thi hành bằng hình thức trực tuyến.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phấn đấu duy trì giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn trên 97%; đồng thời, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của Sở TN&MT và tác nghiệp chuyên môn; tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, phát huy tối đa quyền làm chủ của các cán bộ, công chức của Sở TN&MT.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường tại các đơn vị xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế tại địa phương; hỗ trợ việc xử lý chất thải y tế phát sinh tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân Covid-19, khu vực cách ly y tế; phối hợp với Sở Y tế trong quá trình kiểm tra việc thực hiện quản lý chất thải phát sinh tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, xử lý vi phạm hành chính; tham mưu, xử lý kịp thời, đúng quy định những chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai; phân loại chính xác và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị phát sinh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; theo dõi, đôn đốc các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính thực hiện việc nộp phạt; xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản nếu phát hiện thông qua công tác thanh, kiểm tra và do các đơn vị khác chuyển sang theo quy định pháp luật.

  • Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
    Ngành TN&MT - Tường Tú - 20:14 22/05/2020
    (TN&MT) - Ngày 22/5, Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, bà Hoàng Thị Bích Hằng.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO