--Quảng cáo---

Sở TN&MT Đồng Nai: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Ngành TN&MT - Tường Tú - 18:11 13/07/2022

(TN&MT) - Ngày 13/7, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

sdn1.jpg

Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&NT Đồng Nai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở TN&NT Đồng Nai cùng Ngành TN&NT đã nỗ lực triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ TN&NT, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai, chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai và các nhiệm vụ thường xuyên của Ngành TN&NT, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, sự hài lòng người dân trên địa bàn, đạt được một số kết quả đạt được nổi bật.

Theo đó, công tác quản lý đất đai ngày càng được Sở TN&MT Đồng Nai quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện, khẳng định vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến các mặt đời sống xã hội; tập trung thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư và triển khai các dự án; quan tâm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kịp thời xử lý hoặc hướng dẫn các địa phương xử lý khó khăn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Song song đó, công tác quản lý, bảo vệ môi trường ngày càng đi vào nề nếp, Sở TN&MT tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý đồng bộ, thường xuyên, đem lại nhiều kết quả tích cực; đồng thời, Sở TN&MT còn hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra; chủ động giám sát, theo dõi việc khắc phục công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy cơ phát sinh ô nhiễm cao, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện phân loại rác tại nguồn đã có sự quan tâm, tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn Ngành TN&NT.

sdn2.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&NT Đồng Nai báo cáo tại Hội nghị

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Thường, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện nhiều biện pháp về quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; triển khai thực hiện các giải pháp đáp ứng được nhu cầu về vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã kịp thời rà soát, xây dựng, trình ban hành các bộ thủ tục hành chính, bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là đẩy mạnh rà soát, xây dựng các quy trình điện tử để rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn đối với hồ sơ tổ chức và cá nhân đều đạt trên 97%.

Phát biểu chủ trì Hội nghị, ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&NT Đồng Nai cho rằng: Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Trong đó, công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện mặc dù đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhưng vẫn còn tình trạng tự ý phân lô bán nền, sử dụng đất không đúng mục đích, không tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra mặc dù được tăng cường nhưng còn hạn chế, có phần bị động trong thực hiện nhiệm vụ, chưa kịp thời phát hiện hoặc phối hợp phát hiện để xử lý những sai phạm xảy ra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra.

Ngoài ra, tình trạng hồ sơ lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là hồ sơ lĩnh vực đất đai giải quyết trễ hạn vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, mặc dù, Sở TN&MT Đồng Nai cùng Ngành TN&MT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Song, số lượng thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa đạt chỉ tiêu được UBND tỉnh giao.

sdn3.jpg

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&NT Đồng Nai phát biểu chủ trì tại Hội nghị

Do đó, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cùng với đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và các địa phương tham dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những nguyên nhân; đồng thời, đề xuất một số giải pháp hiệu quả, tối ưu để Ngành TN&MT Đồng Nai tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Nhất là tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở TN&MT Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, toàn ngành TN&MT Đồng Nai đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. Với những kết quả đạt được, Sở TN&MT Đồng Nai đã đóng góp một phần rất quan trọng, tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Văn Phi cũng đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở TN&MT Đồng Nai cần có những giải pháp hiệu quả và tập trung thực hiện để xử lý những tồn tại, thiếu sót, nhất là khắc phục ngay những nguyên nhân chủ quan; tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các Sở, ngành, địa phương; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý công việc. Trường hợp không thống nhất được các vấn đề cần xử lý thì phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Cụ thể, Sở TN&MT Đồng Nai và các địa phương phải tổ chức quản lý, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh; khẩn trương thực hiện Phương án phân bổ khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn kịp thời các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai các nội dung phải thực hiện theo đúng quy định nhằm triển khai thực hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường; tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; lưu ý việc kiểm tra thực hiện các dự án khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh, công tác xử lý môi trường tại các khu xử lý phải đảm bảo đạt quy chuẩn theo quy định.

sdn4.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tham gia bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại địa phương.

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính phải nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức và cá nhân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và có giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục đất đai, môi trường.
(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO