Sở TN&MT Đồng Nai: Họp mặt Kỷ niệm 15 năm thành lập

20/07/2018 17:43

(TN&MT) - Ngày 20/7, tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 15 năm qua cũng như đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 15 năm thành lập Sở TN&MT.

Sơ 1
Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại buổi Họp mặt Kỷ niệm 15 năm thành lập Sở TN&MT

Báo cáo tại buổi Họp mặt, ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Tài nguyên và môi trường là lĩnh vực tương đối rộng, phức tạp và nhạy cảm. Trước năm 2003, lĩnh vực này thuộc nhiều cơ quan quản lý, như: Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Công nghiệp.

Để thống nhất công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, thực hiện Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05/8/2002 của Quốc hội khóa XI quy định danh sách các Bộ và Cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 về thành lập Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/6/2003, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1746/QĐ.UBT về thành lập Sở TN&MT trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính - Nhà đất và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường thuộc Sở Công nghiệp, Sở NN&PTNT, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Trong thời gian đầu thành lập, bộ máy của Sở TN&MT, gồm: 10 phòng, đơn vị, gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản, Phòng Quy hoạch Kế hoạch, Phòng Đăng ký Nhà đất, Phòng Đo đạc Bản đồ, Phòng Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất, Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường,... với 371 công chức, viên chức, người lao động.

Qua 15 năm hình thành, bộ máy của Sở TN&MT liên tục được củng cố, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ ngày càng rộng lớn, phức tạp; khẳng định được vai trò của một cơ quan quản lý đa ngành và đa lĩnh vực, giúp UBND tỉnh Đồng Nai quản lý thống nhất về tài nguyên và môi trường. Đến nay, bộ máy của Sở TN&MT đã phát triển với 15 phòng, đơn vị với 1.421 công chức, viên chức, người lao động.

Với sự lớn mạnh không ngừng về quy mô tổ chức, nhân sự và hiệu quả hoạt động, Sở TN&MT đã đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, làm tốt chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh Đồng Nai quản lý Nhà nước về lĩnh vực này, bao gồm: tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đo đạc bản đồ và khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

So2
Ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai báo cáo về quá trình hình thành và phát triển 15 năm của Sở TN&MT

Nguyễn Ngọc Thường cho hay: Qua 15 năm hoạt động, Sở TN&MT Đồng Nai đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của ngành, đạt được một số kết quả nổi bật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về tài nguyên và môi trường. Những kết quả đó, đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cùng với đó, từ những hoạt động quản lý về đất đai nói riêng và tài nguyên và môi trường nói chung, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Đồng Nai. Các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Họp mặt, ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong thời gian tới, ngành TN&MT tiếp tục đứng trước những nhiệm vụ rất nặng nề trong quản lý Nhà nước nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ tốt môi trường, góp phần xây dựng Đồng Nai cơ bản thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, như sau:

Tham mưu ban hành kịp thời các văn bản cụ thể hóa các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường để áp dụng thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực quản lý, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa cơ sở vật chất.

Thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu, hướng đến việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin về tài nguyên và môi trường thông qua hệ thống mạng internet; nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc của nhân dân và tạo nhiều kênh thông tin, điều kiện để nhân dân tham gia giám sát.

Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020; quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đến 2015 và định hướng đến 2020; kịp thời thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

So3
Quang cảnh buổi Họp mặt Kỷ niệm 15 năm thành lập Sở TN&MT Đồng Nai

Tập trung đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thành xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính; hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý chặt chẽ, cập nhật kịp thời các biến động đất đai vào cơ sở dữ liệu địa chính; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất để phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng, công nghiệp và đô thị.

Quản lý chặt chẽ các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt trữ lượng báo cáo thăm dò khoáng sản, cấp phép khai thác khoáng sản, cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; thực hiện nghiêm việc đóng cửa các mỏ khoáng sản đã kết thúc khai thác. 

Tăng cường đầu tư, huy động và tập trung các nguồn lực tham gia đầu tư vào xử lý ô nhiễm, nhất là xử lý chất thải rắn; nâng cao chất lượng quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường; có giải pháp ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu; tập trung bảo vệ môi trường các khu vực trọng điểm để nâng cao chất lượng môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Tăng cường thanh, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; kiểm tra sau giao đất, cho thuê đất đối với các dự án chậm triển khai; kiểm tra hoạt động khoáng sản, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, đặt biệt là lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; kiểm tra về bảo vệ môi trường, nhất là kiểm tra việc vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải của các doanh nghiệp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Đồng Nai: Họp mặt Kỷ niệm 15 năm thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO