Sở TN&MT Bến Tre: Quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Bạch Thanh| 29/11/2022 09:36

(TN&MT) - Thời gian qua, Sở TN&MT Bến Tre đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, tạo nền tảng tốt cho những năm tiếp theo.

Cơ bản hoàn thành

Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, Sở TN&MT đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị, đến nay đã cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ được giao. Trong đó, xác định công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là một nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do đó, Sở TN&MT tập trung thực hiện công tác quản lý tài nguyên ngày càng đi vào nền nếp, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch và đúng quy định pháp luật; công tác BVMT, ứng phó BĐKH có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức và hoạt động về BVMT của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Từ đó, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

so-tn-mt-ben-tre.jpg
Sở TN&MT Bến Tre tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Về quản lý đất công, Sở TN&MT Bến Tre rất quan tâm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Trong đó, Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý về đất công cho các huyện, thành phố; đồng thời, rà soát, điều chỉnh mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các quyết định giao đất cho UBND các xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bến Tre còn chú trọng đến nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH, giải pháp phòng chống thiên tai, hạn mặn khi gặp sự cố theo Luật Bảo vệ môi trường 2020; đồng thời, tích cực trong việc tham mưu UBND tỉnh Bến Tre tiếp và làm việc với các đoàn công tác của các dự án về BĐKH để có sự hợp tác triển khai dự án trong tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo

Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho hay: Đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong năm 2022, Sở TN&MT sẽ tăng cường chỉ đạo thực hiện hoàn thành để làm tiền đề phát triển trong năm 2023; tiếp tục rà soát, giải quyết có hiệu quả tình trạng cơ sở, dự án vi phạm quy định pháp luật về đất đai, môi trường và xử lý thu hồi diện tích đất của các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định nhằm hạn chế sử dụng kém hiệu quả, bỏ hoang, lấn chiếm đất đai.

Đồng thời, Sở TN&MT kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bến Tre tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về cơ chế để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; tổ chức đấu giá lại các mỏ cát khi quy hoạch được phê duyệt để đáp ứng nhu cầu khan hiếm về nguồn cát hiện nay; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, làng nghề, lưu vực sông, khu vực nông thôn.

Về công tác quản lý rác thải sinh hoạt, tỉnh Bến Tre phấn đấu đến năm 2023, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 94,5%, nông thôn 79%; tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn 30%; tỷ lệ rác thải nhựa khó phân hủy sinh học phát sinh trong rác thải sinh hoạt được phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý là 30%.

Riêng về công tác quản lý nước thải, tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt tỷ lệ 95%; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới xây dựng trước khi tiếp nhận dự án đầu tư đi vào hoạt động phải đảm bảo hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung; tiếp tục duy trì 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

“Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVMT, Sở TN&MT Bến Tre tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng Bến Tre xanh, Kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa; triển khai phân loại rác tại nguồn, giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải; tham mưu triển khai xây dựng Khu liên hợp xử lý rác thải Bến Tre”, ông Bùi Minh Tuấn cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Bến Tre: Quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO