Môi trường

Sở TN&MT Bến Tre: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Bạch Thanh 19/09/2023 - 09:46

(TN&MT) - Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Sở TN&MT Bến Tre đã và đang có nhiều giải pháp thiết thực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Bến Tre (thuộc Sở TN&MT) đảm nhiệm 32 thủ tục hành chính đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Lãnh đạo Sở TN&MT Bến Tre, trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện tương đối tốt và ngày càng nâng cao hiệu quả. Ban Giám đốc Sở TN&MT thường xuyên quan tâm, đôn đốc, cải tiến việc thực hiện nhiệm vụ tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT. Trong đó, điển hình là Văn phòng Đăng ký đất đai, hiện đơn vị có chức năng thực hiện 32 thủ tục hành chính theo Quyết định của UBND tỉnh Bến Tre.

Năm 2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Bến Tre đã tiếp nhận 244.866 hồ sơ, trong đó, hồ sơ đã giải quyết đạt tỷ lệ 94,8%, đúng hạn 65,8%, trước hạn đạt tỷ lệ 32,6%, quá hạn 1,5%. Trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết là 173.205 hồ sơ; đã giải quyết đạt tỷ lệ 89,21%, trễ hạn tỷ lệ 1,3%. Đặc biệt, trong quý III/2023, không còn hồ sơ trễ hẹn.

stnmt.jpg
Sở TN&MT Bến Tre nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Qua rà soát, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn so với cùng kỳ năm 2022 đã giảm từ 1,5% xuống 0%, thể hiện phần nào sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, viên chức, người lao động tại Văn phòng Đăng ký đất đai Bến Tre. Nhìn chung, thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát theo hướng có lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị cũng tham mưu xây dựng các quy trình xử lý hồ sơ nội bộ theo hướng khoa học, nhanh gọn hơn.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện công tác cải cách hành chính của Văn phòng Đăng đất đai nói riêng và Sở TN&MT Bến Tre nói chung vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc, khó khăn. Cụ thể, việc thường xuyên thay đổi nhân sự vị trí cán bộ đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính gây ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu, nắm bắt và triển khai thực hiện. Tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, nguyên nhân do thủ tục hành chính khá phức tạp, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính quá lớn trong khi thiếu nguồn nhân lực thực hiện. Hệ thống đường truyền và hạ tầng kỹ thuật phục vụ tác nghiệp chậm, việc tích hợp dữ liệu vẫn chưa hoàn chỉnh.

Mặc khác, số liệu thực hiện cải cách hành chính trên Cổng dịch vụ công chưa thể hiện đầy đủ kết quả thực hiện của Sở TN&MT do một số thủ tục hành chính thực hiện trên phần mềm chuyên dùng VBDLis chưa được tích hợp trên Cổng dịch vụ công. Một số quy định cơ chế, chính sách của Bộ, ngành Trung ương còn chồng chéo, chưa bao phủ phạm vi điều chỉnh… Ngoài ra, đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, hồ sơ mang tính chất lịch sử của người dân rất nhiều, làm mất nhiều thời gian trong công tác xác minh, xử lý.

Qua đó, để nâng cao hiệu quả, chất lượng, Sở TN&MT Bến Tre xây dựng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch liên quan công tác cải cách hành chính; thông tin, tuyên truyền, kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đặc biệt, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bến Tre tập trung chỉ đạo rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ, thiết lập quy trình điện tử, kéo giảm hồ sơ trễ hẹn. Thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở công chức, viên chức nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công vụ. Đồng thời, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đầu tư, bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện các nội dung cải cách hành chính của đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Bến Tre: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO