--Quảng cáo---

Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu: Đạt nhiều kết quả tích cực trong các phong trào thi đua

Ngành TN&MT - Linh Nga - 12:32 07/04/2022

Trong năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát động. Theo đó, nhiều phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề đã được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở TN&MT hăng hái tham gia nhằm đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua, xác định phong trào thi đua là một nhiệm vụ quan trọng, Sở TN&MT đã tăng cường phát động, thúc đẩy, khích lệ động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB-CC-VC-NLĐ) của Sở hăng hái thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Cụ thể, thời gian qua, để triển khai xây dựng và cụ thể hóa các nội dung thi đua do Bộ TN&MT phát động tại Công văn số 953/BTNMT-TĐKTTT ngày 20/3/2021 và Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CB-CC-VC-NLĐ trong hoạt động công vụ, Sở TN&MT còn tăng cường phối hợp với các sở, ngành và các địa phương để nâng cao chất lượng các quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên.

a1.-trao-bang-khen-cua-ubnd-tinh.jpg

Ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021.

Theo đó, đối với lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; tiếp tục kiến nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai; phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất hàng năm phù hợp với sự biến động của thị trường và quy định của pháp luật; phát huy vai trò các tổ hỗ trợ về bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT tập trung nguồn lực thực hiện xóa, giảm các “điểm đen” môi trường, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt; tập trung thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi chôn lấp rác thải sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện; tập trung thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Côn Đảo; nâng cao vai trò, trách nhiệm về quản lý, BVMT ở cấp cơ sở, nhất là chính quyền cấp xã; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc BVMT và các nguồn tài nguyên đất, nước...

Đối với công tác CCHC, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tập trung phục vụ tổ chức và công dân; thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT; các TTHC được công khai đầy đủ tại trụ sở cơ quan, trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin dễ dàng.

Trong năm 2021, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 6 Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực biển và hải đảo, lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; thực hiện cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết đối với 89 TTHC so với quy định, đơn giản hóa 10 TTHC năm 2021 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở TN&MT.

Đồng thời, vận hành hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu địa chính để thí điểm cấp Giấy chứng nhận liên huyện đối với 3 TTHC tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Điền, Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ và Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Vũng Tàu; đưa vào sử dụng Sổ tay đất đai mobile Android và iOS (App iLand.BRVT) là ứng dụng chạy trên thiết bị di động giúp người dùng có thể tra cứu các thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua

Cũng theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoạt động thi đua các Sở TN&MT đã và đang đi vào nền nếp, công tác thi đua được gắn với công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và việc triển khai thực hiện công tác CCHC. Ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của từng CB-CC-VC-NLĐ được nâng cao, nhận thức sâu hơn về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của thi đua thực hiện nhiệm vụ của ngành TN&MT, từ đó cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở TN&MT giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần vào việc hoàn thành tốt, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch ngành TN&MT được giao.

a2.-tich-cuc-tham-gia-bvmt.jpg

Đoàn viên, thanh niên Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện phong trào thi đua của Sở TN&MT trong năm 2021 vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là về đất đai, khoáng sản, môi trường chưa thật sự hiệu quả, nhận thức và hiểu biết pháp luật liên quan đến đất đai, BVMT của người dân và doanh nghiệp còn hạn chế dẫn đến việc sử dụng đất (nhất là đất nông nghiệp) và công tác BVMT (điển hình là việc xả thải) có lúc, có nơi chưa thật sự hiệu quả...

Thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính quyền và pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch chuyên môn do Bộ TN&MT và UBND tỉnh giao. Trong đó, Sở TN&MT sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, BVMT, thích ứng với BĐKH, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục thi đua thực hiện chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong công tác chỉ đạo điều hành, kết nối liên thông giữa các ngành, các cấp; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường, đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho CB-CC-VC-NLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; tạo dựng hình ảnh người cán bộ ngành TN&MT “Trung thành - Tận tụy; Sáng tạo - Gương mẫu”, góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại đáp ứng sự hài lòng của người dân.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tháo gỡ những bất cập về quy định tách thửa đất
    Đất đai - 18:32 09/08/2019
    (TN&MT) - Thời gian qua, thị trường bất động sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu có sự biến động đột biến, nhu cầu giao dịch về đất đai tăng cao. Theo đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng kẽ hở của Quyết định số 23 ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tách thửa đất nông nghiệp với quy mô diện tích lớn. Để chấn chỉnh, khắc phục tồn tại này, ngoài việc yêu cầu các Sở, ngành chức năng và địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ban hành Quyết định số 18 ngày 22/7/2019 quy định chặt chẽ hơn những điều kiện để hoàn thành thủ tục tách thửa đất trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO