Ngành TN&MT

Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu: Bứt phá hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Linh Nga 05/12/2023 - 10:52

(TN&MT) - Trong năm 2023, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Theo đó, hầu hết các lĩnh vực đã đạt được kết quả khả quan, đặc biệt đối với quản lý đất đai và bảo vệ môi trường đã có nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều kết quả nổi bật

Ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2023 là năm bứt phá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII về việc phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu đặt ra với ngành TN&MT là phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả và phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

13.jpg
Tiếp tục phát huy nguồn lực đất đai để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định rõ tầm quan trọng trên, thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng.
Theo đó, Sở TN&MT đã tập trung thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản... theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch; tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành TN&MT chặt chẽ hơn về trình tự, thủ tục, bổ sung những quy định còn thiếu... nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân; tổ chức đối thoại, gặp gỡ, hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đến nay, nhiều nhiệm vụ đã đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể, đối với quản lý, sử dụng đất, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thay thế Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021) quy định cụ thể hơn về quy mô, diện tích tách thửa phù hợp từng địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó, đặc biệt quy định tách thửa với quy mô diện tích đất lớn nhằm tránh việc lợi dụng quy định về tách thửa để phân lô, bán nền mà không lập dự án đầu tư phát triển nhà ở.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất... Tính đến nay, Sở TN&MT đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 170.771,56/173.093,46 ha, chiếm 98,66%. Trong đó, diện tích đất đã cấp cho các tổ chức sử dụng là 68.861,55ha, chiếm 99,39%; diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 101.910,01ha, chiếm 98,17%. Cũng trong năm 2023, Sở TN&MT đã giao đất, cho thuê đất đối với 7 tổ chức với 997.338,8m2; chuyển mục đích sử dụng đất cho 2 tổ chức với 16.409,40m2...

13b.jpg
Các khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường.

Đối với lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2066/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030. Đề án này quy định chặt chẽ hơn công tác lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn... nhằm phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ phát sinh chất thải rắn gia tăng, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã hoàn thành các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt cho huyện Côn Đảo. Sở TN&MT còn chủ động trong công tác kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, các chỉ tiêu về môi trường được giao đều đạt kết quả cao. Trong đó, tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý nước thải đạt quy chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom và xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị thu gom, đã xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 97%...

Đối với quản lý tài nguyên nước, trong năm 2023, Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Danh mục ao hồ, sông suối không được san lấp trên địa bàn tỉnh; vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước huyện Côn Đảo và vận hành mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trừ huyện Côn Đảo).

Quyết liệt các giải pháp

Ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: Năm 2024 là năm mà Sở TN&MT cùng ngành TN&MT cần phải nỗ lực tạo nên sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kế hoạch 5 năm (2020 - 2025) trong bối cảnh nền kinh tế đang phải chịu tác động nặng nề từ hậu quả của đại dịch Covid-19.

Theo đó, Sở TN&MT đã xác định các mục tiêu và xây dựng giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, phù hợp khả năng thực hiện. Cụ thể, trong năm 2024, mục tiêu của ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng; sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, tiết kiệm tài nguyên; chú trọng bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đối với lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; tiếp tục kiến nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT cũng sẽ tham mưu trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ không gian 3 chiều GIS 3D; đo đạc lập bản đồ địa chính đối với khu vực sử dụng bản đồ số hóa trên địa bàn tỉnh; thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phối hợp kịp thời với các địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất; đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Về lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND thị xã Phú Mỹ và huyện Côn Đảo thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt cho huyện Côn Đảo.

Đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ xây dựng, trình HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tiếp tục chú trọng tới công tác giám sát việc xả thải các doanh nghiệp bằng các thiết bị quan trắc tự động nhằm phục vụ tốt việc cảnh báo, dự báo về các hiện tượng ô nhiễm, xả thải ra môi trường... trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu: Bứt phá hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO