Ngành TN&MT

Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La: Tích cực hưởng ứng phong trào phòng, chống tác hại thuốc lá

Nguyễn Nga (thực hiện) 22/05/2024 - 15:52

(TN&MT) Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường về tác hại của việc sử dụng thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc, hướng tới xây dựng công sở văn minh – xanh – sạch – đẹp tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đề ra trong năm 2024.

Xung quanh vấn đề này, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

img_9702.jpg
Ông Nguyễn Tiến Dương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La.

PV: Thưa ông, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc như thế nào?

Ông Nguyễn Tiến Dương:

Thực hiện Kế hoạch 144/KH-UBND, của UBND tỉnh Sơn La về các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá; chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Đưa các tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở; có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; giám sát thường xuyên việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, trụ sở cơ quan.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành giảm dần nhu cầu sử dụng thuốc lá, tiến đến từ bỏ các sản phẩm thuốc lá. Tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị, hướng tới xây dựng văn hóa công sở, mô hình công sở xanh – không khói thuốc.

img_5249.jpg
Cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La hưởng ứng tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá.

PV: Ông có thể thông tin chi tiết một số kết quả trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã được Sở triển khai trong năm qua?

Ông Nguyễn Tiến Dương:

Từ năm 2023 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 - 31/5.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức như: các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý; các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, họp chuyên môn và trên hệ thống điều hành vnptioffice, sinh hoạt Công đoàn, Chi đoàn tại phòng, đơn vị; lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt động khác. Treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực cấm hút thuốc lá theo quy định.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; Trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc; Quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá; quyền, nghĩa vụ yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm có quy định cấm;

Các điểm cấm hút thuốc lá nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, các nơi làm việc trong nhà của nhà hàng, bến xe và trên phương tiện giao thông công cộng; Nghĩa vụ của người hút thuốc; Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định “Không hút thuốc lá tại nơi làm việc” và trong các cuộc họp, hội nghị tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo 100% lãnh đạo cơ quan, các đơn vị trực thuộc hiểu biết về quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; 100% cán bộ cơ quan, các đơn vị trực thuộc hiểu biết về tác hại của thuốc lá, các bệnh do hút thuốc lá gây ra.

z5464531209318_07599ecaf3eea2fafad010c7c2f613a6.jpg
Các phòng chuyên môn của Sở được bố trí tạo không gian làm việc xanh.

Bố trí, cải tạo lại khu vực làm việc của các phòng chuyên môn; khuyến khích mỗi cá nhân tạo không gian làm việc xanh sạch đẹp bằng các chậu cây, hoa tươi, cây cảnh. Phát động các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thường xuyên tổng vệ sinh phòng làm việc, trụ sở cơ quan, chăm sóc, tưới cây cảnh.

Khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá” trên báo điện tử Tài nguyên và Môi trường năm 2023. Kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã đạt giải 3 tập thể, 1 viên chức của Sở đạt giải phụ của cá nhân.

PV: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm nào để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Dương:

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Chiến lược quốc gia Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc.

Giao Trưởng các phòng chuyên môn chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của cơ quan, đơn vị.

img_5264.jpg
Treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực cấm hút thuốc lá theo quy định.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch để đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, nâng cao ý thức của mỗi cá nhân tự phòng chống tác hại của thuốc lá, không hút thuốc tại công sở, địa điểm cấm theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Cùng với đó, Sở tiếp tục chú trọng công tác phối hợp triển khai thông tin tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường về tác hại của thuốc lá với sức khỏe và kinh tế, ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các mô hình, tấm gương cơ quan đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc.

Phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia các cuộc thi, tọa đàm, viết bài, đăng tin trên cổng thông tin hoặc bản tin của các đơn vị về các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5 hàng năm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Hướng tới xây dựng và hình thành Công sở văn minh – sáng – xanh – sạch – đẹp, môi trường không khói thuốc.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La: Tích cực hưởng ứng phong trào phòng, chống tác hại thuốc lá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO