Rà soát lại các nội dung trong đề cương Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Mai Đan| 23/03/2022 12:58

(TN&MT) - Sáng 23/3, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về các nội dung xây dựng hồ sơ đề nghị Luật Khoáng sản (sửa đổi).

img_6242.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng tại cuộc họp ngày 15/3 về nhiệm vụ lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản, Tổng cục đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Luật Khoáng sản (sửa đổi).
Theo đó, Tổng cục đã giao các Vụ: Chính sách và Pháp chế, Địa chất, Khoáng sản, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và các Cục: Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Tổng cục thực hiện nhiệm vụ lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản; đã phân công cụ thể nhiệm vụ, tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ cho từng đơn vị trực thuộc Tổng cục, đã chỉ đạo Vụ Địa chất đề xuất thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về các chính sách mới (đặc biệt là lĩnh vực địa chất) cần bổ sung mới trong quá trình lập hồ sơ xây dựng Luật.
Để hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngoài việc hoàn thiện báo cáo 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, nội dung công việc để triển khai công tác lập Hồ sơ xây dựng Luật được thực hiện cụ thể như: xây dựng nội dung chính sách; đánh giá tác động của chính sách; lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật; xây dựng dự thảo hồ sơ Luật; trình thẩm định hồ sơ Luật; trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng Luật.
Đến nay, Tổng cục đã hoàn thành “Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Khoáng sản, đánh giá những tác động tích cực, các vấn đề tồn tại, bất cập và đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung”. Ngày 16/2/2022, Tổng cục đã có Công văn số 346/ĐCKS-CSPC lấy ý kiến một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. Về cơ bản, ý kiến của các đơn vị nêu trên thống nhất với Báo cáo của Tổng cục, đối với các ý kiến khác, Tổng cục đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Báo cáo Tổng kết nêu trên.
Về các chính sách trong hồ sơ xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi), trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại cuộc họp ngày 15/3, Tổng cục đã biên tập 5 chính sách, trong đó các chính sách tập trung vào việc quản lý tài nguyên địa chất, khoáng sản; tài chính về địa chất, khoáng sản; các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản theo loại hình và khu vực khoáng sản; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cấp phép hoạt động khoáng sản.
Tổng cục cũng đã xây dựng đề cương Luật Khoáng sản (sửa đổi) với 11 Chương và 161 Điều.
Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhất trí với 5 chính sách trong hồ sơ xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi). Đối với đề cương Luật, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục cân nhắc việc bổ sung thêm chương về chế biến và sử dụng khoáng sản; rà soát lại những nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ không đưa vào và rà soát lại các mục, đề mục, chương, từ trong đề cương Luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rà soát lại các nội dung trong đề cương Luật Khoáng sản (sửa đổi)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO