--Quảng cáo---

Rà soát, hoàn thiện đề án tổ chức "Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019"

Ngành TN&MT - Khương Trung - 13:59 22/10/2019

(TN&MT) - Sáng 22/10, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã họp các tiểu ban họp kiện toàn các nội dung để sẵn sàng cho “Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019”.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp

“Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019” bao gồm một hội nghị toàn thể và 3 hội thảo chuyên đề. Cụ thể, chuyền đề 1 là: Quy định quản lý Nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt; quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; cơ chế tài chính, nguồn lực đầu tư, xã hội hóa và ưu đãi đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Chuyên đề 2: Mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn, mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chuyên đề 3: Xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, vai trò của cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội trong các hoạt động quản lý và xử lý chất thải. Tại Phiên toàn thể do Thủ tướng chủ trì sẽ kết luận về các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chiến lược về quản lý chất thải rắn, trong đó tập trung là chất thải rắn sinh hoạt.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị sẽ tổ chức Triển lãm về quản lý chất thải rắn với gần 50 gian hàng nhằm giới thiệu các thành tựu trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Trưng bày và giới thiệu những hình ảnh các hoạt động cộng đồng chung tay quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các địa phương trong cả nước; Triển lãm những thành tựu công nghệ mới về trang thiết bị phục vụ công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã họp các tiểu ban họp kiện toàn các nội dung để sẵn sàng cho “Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019”

Thống nhất với những ý kiến trong công tác chuẩn bị mà Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đưa ra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn “Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019” sẽ là một dấu mốc quan trọng để trong thời gian tới sẽ tác động tới tư duy, hành động của nhiều tầng lớp nhân dân về quản lý, xử lý chất thải rắn. Bộ trưởng kỳ vọng, Hội nghị sẽ đánh giá chính xác được những bất cập, những nguyên nhân yếu kém, tồn đọng về quản lý chất thải rắn trong thời gian vừa qua và đưa ra lộ trình cho những chính sách mới, mô hình mới, mục tiêu mới cũng như các phương thức quản lý chất thải rắn đồng bộ, nhất quán và giải quyết được những tồn tại như hiện nay.

Tại các hội thảo chuyên đề, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong tiểu ban tổ chức cần tham vấn, mời các chuyên gia để cùng thảo luận và chỉ ra những tồn tại từ công tác ô nhiễm do rác thải, lãng phí tài nguyên từ rác thải, công tác quản lý phân công trách nhiệm, xây dựng các mô hình kinh tế chuyển đổi rác thải thành tài nguyên…; mời các chuyên gia nước ngoài để học tập những mô hình công nghệ hiện đại, tiên tiến, các chính sách pháp luật liên quan.

Một trong những nội dung Bộ trưởng quan tâm là tại “Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019” tới đây sẽ nhận được nhiều sự tham vấn của các chuyên gia đóng góp ý kiến, đưa ra giải pháp tối ưu về xử lý rác thải nhựa đại dương, rác thải nhựa dùng một lần; những bãi rác đã tồn tại từ trước đây gây bức xúc trong dư luận. 

Bộ trưởng cũng mong muốn sau “Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019” sẽ đưa ra được những giải pháp chính sách cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp có những hành động cụ thể trong vấn đề xử lý chất thải rắn, có chính sách thu gom các sản phẩm có nguy cơ phát thải chất thải rắn ra môi trường; Chính sách người gây ô nhiễm phải trả tiền; Đánh giá lại thực trạng quy hoạch hạ tầng liên quan đến xử lý rác bao gồm: thu gom, phân loại, trung chuyển ở nông thôn và thành thị…

Bộ trưởng cho biết, sau Hội nghị lần này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng dự thảo "Chỉ thị về các giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm tăng cường công tác quản lý chất thải rắn" để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Cùng với đó, Bộ cũng sẽ ban hành “Danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn khuyến khích triển khai, áp dụng tại Việt Nam”.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO