Quy trình xác định giá đất tính bồi thường chặt chẽ, phù hợp

Phạm Oanh| 30/03/2022 15:43

(TN&MT) - Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 quy định chặt chẽ về quy trình xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Với quy trình này, giá đất để tính bồi thường cơ bản phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, bảo đảm hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Cử tri Hà Nam phản ánh, hiện nay, có hai hình thức 2 bồi thường khi thu hồi đất, một là theo khung giá đất Nhà nước bồi thường, hỗ trợ. Hai là giá đất nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng. Như vậy, sẽ không có sự công bằng dẫn đến bức xúc trong nhân dân khi Nhà nước thực hiện chủ trương thu hồi đất. Đề nghị cơ quan chức năng có cơ chế để giảm sự chênh lệch về quyền lợi của người sử dụng đất khi bị thu hồi.

thu-hoi-dat.jpg
Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết:

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, việc sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư thực hiện theo 2 cơ chế: Nhà nước thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án (thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điều 61, Điều 62); Nhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để có mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với các trường hợp còn lại.

Luật Đất đai năm 2013 quy định việc xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy trình chặt chẽ như: điều tra, khảo sát xác định giá đất, thông qua Hội đồng thẩm định giá đất, quyết định giá đất. Quy trình này đã nâng cao chất lượng kết quả xác định giá đất, cơ bản phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 Luật Đất đai, bảo đảm hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Ngoài việc được bồi thường về đất, người có đất thu hồi còn được hưởng các khoản hỗ trợ theo quy định như: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở; hỗ trợ khác.

Đối với cơ chế tiếp cận đất đai theo cơ chế Nhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất quy định tại Điều 73 Luật Đất đai, giá đất được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà đầu tư với người sử dụng đất theo pháp luật về dân sự, Nhà nước không can thiệp vào giá thỏa thuận của các bên.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung hoàn thiện nội dung Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ và Quốc hội đúng theo kế hoạch đã đề ra. Do vậy, các kiến nghị của cử tri sẽ được xem xét trong quá trình hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy trình xác định giá đất tính bồi thường chặt chẽ, phù hợp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO