--Quảng cáo---
  • quy hoach tong hop

Quyết sách lớn cho quy hoạch lưu vực  sông Bằng Giang - Kỳ Cùng
Tài nguyên nước - Phương Anh - 09:53 29/11/2021
(TN&MT) - Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ góp phần quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; đồng thời, quy hoạch này cũng là cơ sở, định hướng để triển khai các quy hoạch khác tại các địa phương thuộc lưu vực Bằng Giang - Kỳ Cùng.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO